Biblia Sacra Vulgata

Biblia Vulgata, den almindelige Bibel, er navnet på den latinske oversættelse af Det Gamle Testamente fra hebraisk og Det Nye Testamente fra græsk.

Biblia Vulgata, den almindelige Bibel, er navnet på den latinske oversættelse af Det Gamle Testamente fra hebraisk og Det Nye Testamente fra græsk. Oversættelsen blev udført af Hieronymus i årene mellem 382 og 405 på foranledning af pave Damasus. Formålet var at samle de forskellige bibelversioner til en enkelt enhed.  Siden 1546 har Vulgata været anerkendt som Den romersk-katolske kirkes officielle bibeltekst, dog fra 1979 i en revideret udgave, Nova Vulgata.  Før Vulgata fandtes et utal forskellige latinske oversættelser af Bibelen, som nu samlet går under navnet Vetus Latina - det gamle latin. Da disse oversættelser var foretaget af flere forskellige og af hinanden uafhængige oversættere, var kvaliteten ikke tilfredsstillende, og man havde derfor behov for en mere autoriseret og ensartet oversættelse til brug i kirken.  

400,00

Forlag: Deutsche Bibelgesellschaft
Varenummer: 978-3-438-05303-9

Hieronymus begyndte arbejdet med den nye oversættelse i Rom, men flyttede senere til Bethlehem, hvor oversættelsen blev færdiggjort. Efter en lidt modstræbende modtagelse blev Vulgata med tiden accepteret, og i dag findes der mere end 8000 afskrifter bevaret.  Disse afskrifter var ikke alle lige vellykkede, og der er blevet gjort mange forsøg på at forbedre Vulgata. I det 13. århundrede blev den gennemgået og revideret af teologer ved universitetet i Paris, og den udgave lå til grund for Gutenbergs første trykte bibel i 1456.  

Da man i 1546 ved kirkemødet i Trento, Italien, besluttede, at Vulgata skulle være den officielle Bibel i den katolske kirke, blev den endnu engang revideret og omskrevet. Resultatet blev Vulgata Clementina i 1592, der blev den autoriserede katolske Bibel.  Arbejdet med Nova Vulgata, den nye Vulgata, påbegyndtes i 1907.  Blandt de mere vellykkede udgaver af Vulgata gennem tiderne kan nævnes Codex Amiatinus i Firenze, Codex Cavensis i Salerno, Codex Dublinensis (Book of Armagh) i Dublin, Codex Fuldensis i Fulda, Tyskland, samt Lindisfarne Gospels i British Library og Codex Sangallensis i St. Gall i Schweiz.