Bibliana 2017/2

Tema: Reformationens Bog

Martin Luthers opgør med datidens katolske kirke var inspireret af hans læsning af Bibelen. Igennem hele sit liv var Luther engageret i at udlægge og forstå Bibelen som forelæser på universitetet, som bibelkommentator, som oversætter, som prædikant og som salmedigter. Luther gjorde Bibelen til den øverste norm for kristen teologi og gjorde dermed op med pavekirkens kontrol. Paven, biskopperne og præsterne skulle ikke længere gøre sig til herre over den rette tolkning af Bibelen. Friheden skulle gives tilbage til læseren selv, og ethvert menneske skulle nu have ret til selv at læse og fortolke Bibelen. I anledning af reformationsjubilæet 1517-2017 undersøger BIBLIANA i dette nummer, på hvilke måder Bibelen blev reformationens bog.

BIBLIANA er Danmarks eneste populærvidenskabelige tidsskrift om Bibelen. Det udkommer to gange årligt og er skrevet af  fagfolk, der brænder for formidling af viden om Bibelen og den nyeste forskning på området.

90,00

Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 1399-1361-17-2

Indhold

  • Forord
  • Hvilken rolle spiller Bibelen i reformationen og frem til i dag? – Thomas Reinholt Rasmussen
  • Martyrerne i Skibinge Kirke – Amalie Grubb Martinussen
  • ”Der tales græsk og hebraisk i Wittenberg” – Lars Vangslev
  • At oversætte salmerne igen og igen – Else K. Holt
  • Billeder udlægger teksten – Carsten Bach-Nielsen
  • En forfaldshistorie eller en reformatorisk sejr? – Louise Heldgaard
  • Luthers Brev til Romerne – og Paulus’ – Kasper Bro Larsen
  • Skriv VDMIÆ på dørkarmen! – Frederik Poulsen