Spire på træstub. Foto: Shutterstock.
"Nu skaber jeg nyt, nu spirer det frem." Foto: Shutterstock.

26.08.2021

10 bibelcitater om nye begyndelser

Med Jesus tog Guds historie med os mennesker en ny begyndelse. Men overalt i Bibelen finder vi nye begyndelser. Her har vi samlet 10 gode citater

1. Giv ikke agt på fortiden

Husk ikke på det, der skete tidligere, giv ikke agt på fortiden; nu skaber jeg nyt, nu spirer det frem, ved I det ikke?

Esajas' Bog kapitel 43, vers 18-19

2. Ny hver morgen

Herrens troskab er ikke hørt op, hans barmhjertighed er ikke forbi, den er ny hver morgen; din trofasthed er stor.

Klagesangene kapitel 3, vers 22-23

3. Vinger som ørne

Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes.

Esajas' Bog kapitel 40, vers 31

4. En ny ånd

Jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte af kød

Ezekiels Bog kapitel 11, vers 19

5. En frelser er født

I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.

Lukasevangeliet kapitel 2, vers 11

6. Evigt liv

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Johannesevangeliet kapitel 3, vers 16

7. Genfødt til et levende håb

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde

Peters Første Brev kapitel 1, vers 3

8. En ny skabning

Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!

Paulus' Andet Brev til Korintherne kapitel 5, vers 17

9. Kristus er alt og i alle

Lyv ikke for hinanden, for I har aflagt det gamle menneske med dets gerninger og iført jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. Her kommer det ikke an på at være græker og jøde, omskåret og uomskåret, barbar, skyte, træl, fri, men Kristus er alt og i alle.

Paulus' Brev til Kolossenserne kapitel 3, vers 9-11

10. ”Jeg gør alting nyt!”

Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!« Og han sagde: »Skriv! For disse ord er troværdige og sande.«

Johannes' Åbenbaring kapitel 21, vers 4-5

E-bog: Kommentar til Første Mosebog

En introduktion til Første Mosebog
Kommentar til Første Mosebog
49,95

Find link til køb i beskrivelsen

Forfatter: Søren Holst
Sidetal: 150
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-226-1
Udgave: E-bog