Bibelen online

Johannes' Åbenbaring Kapitel 21

Den nye himmel og den nye jord

Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige:

Nu er Guds bolig hos menneskene,

han vil bo hos dem,

og de skal være hans folk,

og Gud vil selv være hos dem.

Han vil tørre hver tåre af deres øjne,

og døden skal ikke være mere,

ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere.

Thi det, der var før, er forsvundet.

Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!« Og han sagde: »Skriv! For disse ord er troværdige og sande.« Og han sagde til mig: »Det er sket. Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl; det er den anden død.«

Det ny Jerusalem

Så kom en af de syv engle med de syv skåle, der var fyldt med de sidste syv plager. Den sagde til mig: »Kom, jeg vil vise dig bruden, Lammets hustru.« Og englen førte mig i Ånden op på et stort, højt bjerg og viste mig den hellige by, Jerusalem, der kom ned fra himlen, fra Gud, med Guds herlighed. Dens stråleglans er som den dyreste ædelsten, som krystalklar jaspis. Den har en stor og høj mur med tolv porte, og over portene tolv engle og indskrevne navne, det er Israels tolv stammers navne: mod øst tre porte, mod nord tre porte, mod syd tre porte og mod vest tre porte. Og byens mur har tolv grundsten, og på dem står de tolv navne på Lammets tolv apostle.

Englen, som talte med mig, havde en målestok af guld, så den kunne måle byen og dens porte og mur. Byen er firkantet med ens længde og bredde. Med målestokken målte englen byen til tolv tusind stadier; længden og bredden og højden er ens. Og den målte dens mur til ét hundrede og fireogfyrre alen efter menneskenes mål, som også er englenes. Dens murværk var jaspis, og byen var af det pure guld, der så ud som det reneste glas. Bymurens grundsten var prydet med alle slags ædelsten: den første grundsten var jaspis, den anden safir, den tredje kalkedon, den fjerde smaragd, den femte sardonyks, den sjette sarder, den syvende krysolit, den ottende beryl, den niende topas, den tiende krysopras, den ellevte hyacint, den tolvte ametyst. De tolv porte var tolv perler, hver af portene var af én perle. Og byens gade var af det pure guld som gennemsigtigt glas.

Men et tempel så jeg ikke i den, for Herren, Gud den Almægtige, er dens tempel, og Lammet. Og byen har ikke brug for sol eller måne til at skinne i den, for Guds herlighed oplyser den, og Lammet er dens lys. Folkeslagene skal vandre i dens lys og jordens konger komme ind i den med deres herligheder. Dens porte lukkes ikke om dagen, og nat er det aldrig dér. Folkeslagenes herligheder og kostbarheder bringes ind i den. Men intet vanhelligt kommer derind, og det gør heller ingen, der øver afskyelighed og løgn, men kun de, der står indskrevet i livets bog, Lammets bog.

Krydshenvisning:

2 Pet 3,13

Krydshenvisning:

Es 52,1 61,10

Gal 4,26

Hebr 12,22

Åb 3,12 19,7

Note:

Gud vil selv være hos dem: Et af de ældste og nogle af de senere håndskrifter har desuden: som deres Gud.

Krydshenvisning:

2 Mos 29,45

3 Mos 26,11-12

2 Kor 6,16

Krydshenvisning:

Hos 13,14

1 Kor 15,26

Åb 7,17

Krydshenvisning:

Es 43,19

Åb 19,9

Visd 7,27

Krydshenvisning:

Åb 1,8 22,17

Es 44,6 55,1

Joh 7,37

Krydshenvisning:

3 Mos 26,11-12

2 Sam 7,14

Jer 31,33

Ez 11,20

Krydshenvisning:

1 Kor 6,9

Krydshenvisning:

Åb 15,1 17,1 19,7

Krydshenvisning:

Ez 40,2

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Ez 40,3

Krydshenvisning:

2 Mos 28,17-21

Krydshenvisning:

2 Mos 28,17-21

Krydshenvisning:

2 Mos 28,17-21

Krydshenvisning:

2 Mos 28,17-21

Krydshenvisning:

Åb 22,5

Krydshenvisning:

Es 60,3

Krydshenvisning:

Zak 14,7

Krydshenvisning:

Zak 14,7

Krydshenvisning:

Es 35,8 52,1

Ez 44,9

Joel 4,17

Zak 14,21

Åb 13,8

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.