Hendrik Goltzius' "Syndefaldet" fra 1616. Fra Wikimedia.
Eva byder Adam af æblet mens slangens menneskelige ansigt ser til over hendes skulder. Uddrag af Hendrik Goltzius' "Syndefaldet" fra 1616. Fra Commons Wikimedia.

Preben Medom Hansen

Bag om Bibelens tekst om Adam og Eva

Hvad er på spil i Bibelens tekst om Adam og Eva? Preben Medom Hansen giver et kvalificeret bud, som læreren kan tage udgangspunkt i, når klassen arbejder med tekst og musik

Bibelens fortælling om Adam og Eva

Myten om verdens første kærestepar Adam og Eva hører til de mest kendte fortællinger overhovedet. Fortællingen står i 1. Mosebog  2,4 – 3,24, som er det allerførste skrift i Bibelen. Skabelsen af Adam og Eva bliver regnet som Bibelens 2. skabelsesberetning. Den første skabelsesberetning handler om, hvordan Gud med sit ord alene skaber hele kosmos med lys, mørke, himmel, jord,  vand, dyr og mennesker på kun syv dage. Herefter kommer fortællingen om, hvordan Gud – som en håndværker eller kunstner – former Adam af jord og vand, og blæser livsånde ind i ham. Og da Adam ikke trives ved at være alene, skaber Gud fluks en kvinde af Adams ribben. Så hvor den første skabelsesberetning handler om hvordan hele verden blev til, bliver der i beretningen om Adam og Eva stillet skarp på mennesket. Historien har til formål at forklare, hvad et menneske er, og hvorfor menneskelivet er som det er – intet mindre.

Syndefaldet

Skabelsen af Adam og Eva glider over i det, man kalder syndefaldsberetningen. Gud forklarer sine skabninger om havens to betydningsfulde træer. Livets Træ med frugterne der giver evigt liv. Det træ må de gerne spise af, og derfor er der ingen død i sigte for Adam og Eva. Men så er der også det forbudte Kundskabens Træ. Og om det siger Gud til Adam: Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag, du spiser det, skal du dø.

Scenen er således sat til næste kapitel, hvor slangen frister Eva og siger, at frugterne slet ikke medfører døden, men tværtimod vil gøre, at de bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Eva spiser af frugten og får uden større besvær Adam med på idéen. Og slangen havde for så vidt ret, for Adam og Eva faldt ikke døde om. Og de fik også ny indsigt, for de opdagede pludselig, at de var nøgne – hvilket de aldrig havde tænkt over før. 

Men Gud blev vred og smed det ulydige par ud af Paradisets have. Og han holdt en dundertale, hvor han gjorde det klart, hvordan livet fremover ville blive for de to: Adam skulle arbejde hårdt for føden, og Eva skulle føde sine børn med smerte. Og da de ikke længere kunne spise af Livets Træ, måtte de til sidst vende tilbage til den jord, som Adam var skabt af. Døden var hermed blevet den uundgåelige afslutning på menneskelivet. Gud viser dog sin fortsatte kærlighed til de to, ved denne meget praktiske omsorgshandling: Gud Herren lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på. Herefter må de klare sig selv.

Menneskelige grundvilkår

Styrken i beretningen om Adam og Eva er, at den giver en mytologisk tolkning af nogle helt grundlæggende vilkår ved menneskelivet:

  • at livet er hårdt og slidsomt, og at det afsluttes med døden
  • at mennesket er egenrådigt, nysgerrigt og har et vist kendskab til godt og ondt
  • at mænd og kvinder finder hinanden i kærlighed og får børn

Myten handler desuden om forholdet mellem Gud og mennesker:

  • at mennesket er Guds skabning - skabt i Guds billede. Dvs. at mennesket ligner Gud
  • at mennesket som en uigenkaldelig ur-handling har valgt at være ulydig mod Gud
  • at Gud derefter har sat menneskene fri til at leve deres eget møjsomme liv, adskilt fra Gud
  • at Gud holder af sine skabninger, trods deres ulydighed

Det er derfor ikke en tilfældighed, at myten har overlevet gennem flere tusinde år og givet inspiration til kunstnere, fortællere og almindelige mennesker. Det er simpelthen en meget stærk, original og kompleks fortælling.

Læs mere

Læs og lyt til Xanders Adam & Eva

Se sammenhængen mellem bibeltekst og sang