Tropisk strand. Et moderne paradis? Foto: Unsplash.
Lydspor fra Bibelen gør arbejdet med de bibelske fortællinger i overbygningen helt aktuelt. Hvordan er det moderne paradis fx? Foto: Unsplash.

Preben Medom Hansen

Idéer til undervisningen - Xander's "Adam og Eva"

Forestillingen om et paradis giver næring til både nysgerrighed og forestillingsevne. For hvordan er den perfekte verden?. Preben Medom Hansen giver konkrete ideer til, hvordan klassen kan dykke ned i fortællingen om Adam og Eva og Xanders sang.

1: Adam og Eva i bibel- og sangtekst

Lad eleverne læse både Bibelteksten (1. Mosebog  2,4 – 3,24) og sangteksten.

 • Hvilke forbindelser trækker sangteksten – der fortæller om et kærlighedsforhold – tilbage til bibeltekstens Adam og Eva? 
 • Hvad betyder det, når der i sangteksten tales om, at det er ligesom Adam og Eva?

2: Interview med Xander

Lad eleverne læse interviewet med Xander

 • Xander fortæller, at han lærte noget om sig selv, mens han skrev sangen. Hvad var det han lærte?
 • Hvordan hænger hans nye indsigt sammen med fortællingen om Adam og Eva?
 • Xander siger i interviewet, at man ikke skal have ondt af Adam og Eva. Hvad mon han mener med det? Er det måske bedre at være udenfor Paradis end indenfor?

3: Var syndefaldet godt?

Diskuter følgende overvejelser: Adam og Eva må ikke spise af kundskabens træ, fordi de ikke skal blive som Gud og få visdom om godt og ondt. Og da de gør det alligevel, så mister de uskyldigheden. Og livet udenfor Paradis bliver langtfra uskyldigt men fyldt med smerte og ondskab – selvom der også er glæde og kærlighed.

 

Men omvendt er det svært at forestille sig livet, hvis vi ikke havde vores frie vilje til både at gøre det gode og det onde. Ville det ikke være kedeligt og forudsigeligt? Så måske var syndefaldet både godt og nødvendigt? 

4: Paradis

Der står ikke meget om, hvordan Paradiset var i Bibelen. Men selve forestillingen om et paradis har givet næring til vores nysgerrighed og forestillingsevne. Hvordan er den perfekte verden?Stil eleverne følgende opgave. Gerne i små grupper.

 • Find paradisforestillinger på nettet. Særligt reklameverdenen er fuld af dem.
 • Beskriv jeres forestilling/idéer om, hvordan et Paradis burde se ud. Hvordan er der i den perfekte verden?  Eller skal Paradis måske slet ikke være perfekt, hvis det skal være godt at leve i?

Man kan også tolke Paradis som ”det gode liv her på jorden”. Måske varer Paradiset her kun et øjeblik. Eller - som i  Xanders Adam og Eva - den tid forelskelsens vanvid tager.

 • Hvis Paradis er et særligt godt øjeblik eller en særlig god periode i det almindelige, jordiske liv – har I så nogen sinde været i Paradis?  
 • Hvad skal der til, for at Paradis kan finde sted - overflod, fællesskab, nydelse, kærlighed eller ...?

5: Skønne fejltagelser

At begå fejl er en indgroet del af mennesket. Lige siden Adam og Evas tid har vi afsøgt grænserne og dummet os. Vi kan simpelthen ikke lade være. Nogle fejltagelser viser sig endda i sidste ende at føre noget godt med sig.Århus Festuge har hvert år et tema. For et par år siden var temaet "Skønne fejltagelser og andre lykketræf".

 • Find i fællesskab eksempler på "skønne fejltagelser".

6: Interview med personerne i Adam og Eva fortællingen

Lad eleverne skrive fiktive interview med Adam, Eva, Gud og slangen.

 • Snak sammen om hvilke spørgsmål der kunne være gode at stille. 

7: Adam og Eva i billedkunst 

Situationen med Adam, Eva, slangen og æblet har inspireret kunstnere gennem århundreder. 

 • Lad eleverne via nettet finde den udgave af motivet, som de synes bedst om.

8: Internettet som kundskabens træ

Prøv at udfordre eleverne med ”den gnavne gamle mands” påstande herunder:Internettet er et moderne kundskabens træ. Især for børn og unge. Hvorfor det? Fordi internettet medfører at:

 • Børn og unge har set alt slags avanceret og bizar sex inden de overhovedet har prøvet at holde en pige/fyr i hånden.
 • Børn og unge har adgang til hundredevis af film og TV-serier – men læser sjældent en bog. Alle billeder bliver serveret, og de mister evnen til selv at danne billeder til historier.
 • De har adgang til nyheder fra hele verden, som de ikke har en chance for at overskue.
 • De kan være i kontakt med hele verden på sms og sociale medier, men glemmer at lægge mærke til verden rundt omkring dem.

Læg bagefter op til en diskussion om hvorvidt mere viden og kundskab altid er godt.  Kan vi drukne i viden? Kan viden og kundskab skygge for vigtigere ting? Var Guds advarsel mod at spise af kundskabens træ i virkeligheden klog og forudseende.

9: Adam og Eva og humor

Adam-Eva-slange-æble motiver optræder også i et hav af vittighedstegninger. Lad eleverne finde nogle på nettet.Diskuter efterfølgende, hvorfor netop denne fortælling tilsyneladende er så god og oplagt at give et humoristisk tvist.

Læs mere

Læs og lyt til Xanders Adam & EvaSe sammenhængen mellem bibeltekst og sang.