Mand beder. Foto: Unsplash.
Bøn er samtale med Gud. Foto: Unsplash.

Cecilie Vestergaard Raaberg

Bededag: Find din bøn i Bibelen

Kain gjorde det. Kong David gjorde det. Selv Jesus gjorde det. Bad til Gud, altså. Bibelen er fuld af bønner, der giver stemme til både sorg og glæde

Bibelen er fuld af bønner, fra fadervor, som er på én gang enkel og dyb, til de smertelige henvendelser i Getsemane Have, hvor Jesus indtrængende beder Gud om at måtte slippe for sin skæbne langfredag. 

Bibelens egen bønnebog

Og så er der Bibelens egen bønnebog, nemlig Salmernes Bog. Her er mange af salmerne formuleret som bønner til Gud. Både indtrængende klageråb til en Gud, der er blevet væk, og takkebønner, der priser den Gud, der griber ind. Soldater, døende, nybagte mødre og mennesker, der har fået livet igen, finder stadig den dag i dag ord i Salmernes Bog, så både angsten og glæden kan få frit løb. Ja, faktisk var det også her, at Jesus fandt sine ord, da langfredags lidelse alligevel var en realitet: ”Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?” Salmernes Bog 22,2 og Markusevangeliet 15,34

Bøn er en samtale med Gud

Tidligere biskop Steen Skovsgaard, har skrevet den lille bog Bøn, en indføring i bønnens univers. Og han er ikke i tvivl om, hvad der sker i bønnen:

”Når man beder, indgår man i en samtale med Gud, og ligesom i forholdet mellem mennesker lærer man hinanden at kende ved at være sammen og ved at tale sammen. Bøn er en måde at være sammen med Gud på.” 

Selv når bønnen er et desperat råb eller et hovedrystende og forurettet suk, er det stadig en samtale med Gud. Bibelen giver ordene. Ikke mindst i den mest kendte bøn af dem alle, fadervor:

Vor Fader, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje

som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke ind i fristelse,

men fri os fra det onde.

For dit er Riget og magten og æren i evighed! 

Amen.Matthæusevangeliet 6,9-13

Bibelens egen bønnebog

I Salmernes Bog kan man bl.a. finde en bøn som denne:

Svar mig i hast, Herre,

min ånd går til grunde,

skjul ikke dit ansigt for mig,

så jeg bliver som de, der gik i graven.

Forkynd mig din godhed hver morgen,

for jeg stoler på dig.

Vis mig den vej, jeg skal gå,

for jeg længes efter dig.

Red mig fra mine fjender, Herre,

jeg skjuler mig hos dig.

Lær mig at gøre din vilje, 

for du er min Gud.

 

Salmernes Bog 143,7-10

Fadervor for de mindste

Papbog for de 0-3-årige med tegninger af Zarah Juul
fadervor
99,95

Illustrator: Zarah Juul
Sidetal: 14 sider
Indbinding: Papbog
Forlag: Bibelselskabets Forlag
Varenummer: 978-87-7232-248-3
Mål: 17 x 17 cm.