Bibelen online

Markusevangeliet Kapitel 15

Jesus for Pilatus

Straks om morgenen, da ypperstepræsterne havde taget deres beslutning sammen med de ældste og de skriftkloge og hele Rådet, lod de Jesus binde og førte ham hen og udleverede ham til Pilatus. Og Pilatus spurgte ham: »Er du jødernes konge?« Jesus svarede: »Du siger det selv.« Ypperstepræsterne anklagede ham voldsomt, og Pilatus spurgte ham igen: »Siger du ikke noget? Hør, hvor de anklager dig!« Men Jesus svarede ikke mere, så Pilatus undrede sig.

Under festen plejede han at løslade en fange efter folkets eget ønske. Der var en, som hed Barabbas, som sad fængslet sammen med de oprørere, der havde begået drab under oprøret. Folkeskaren gik nu op til Pilatus og begyndte at bede ham om at gøre, som han plejede. Han svarede dem: »Vil I have, at jeg skal løslade jer jødernes konge?« Han var nemlig klar over, at det var af misundelse, ypperstepræsterne havde udleveret ham. Men ypperstepræsterne opildnede folkeskaren til hellere at få Barabbas løsladt. Så tog Pilatus igen ordet og spurgte dem: »Hvad vil I så have, at jeg skal gøre med ham, som I kalder jødernes konge?« De råbte tilbage: »Korsfæst ham!« Pilatus spurgte dem: »Hvad ondt har han da gjort?« Men de råbte blot endnu højere: »Korsfæst ham!« Pilatus ville gerne gøre folkeskaren tilpas og løslod dem Barabbas, men lod Jesus piske og udleverede ham til at blive korsfæstet.

Tornekroningen

Soldaterne førte nu Jesus ind i gården, det vil sige statholderens borg, og sammenkaldte hele vagtstyrken. Så gav de ham en purpurkappe på, og de flettede en krone af torne og satte den på ham. Og de gav sig til at hilse ham: »Hil dig, jødekonge!« De slog ham i hovedet med en kæp og spyttede på ham og lagde sig på knæ og tilbad ham. Da de havde hånet ham, tog de purpurkappen af ham og gav ham hans egne klæder på. Så førte de ham ud for at korsfæste ham.

Korsfæstelsen

Og de tvang en mand, som kom forbi ude fra marken, til at bære hans kors. Det var Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus.

De førte ham ud til stedet Golgata – det betyder Hovedskalsted. De ville give ham vin krydret med myrra, men han tog det ikke. Så korsfæstede de ham og delte hans klæder ved at kaste lod om, hvem der skulle have hvad. Det var den tredje time, da de korsfæstede ham. Og indskriften med anklagen imod ham lød: »Jødernes konge«. Sammen med ham korsfæstede de også to røvere, den ene på hans højre, den anden på hans venstre side. Således gik det skriftord i opfyldelse, som siger: »Og han blev regnet blandt lovbrydere.«

De, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde: »Nå, du, som bryder templet ned og rejser det igen på tre dage, frels dig selv, og stig ned fra korset!« Også ypperstepræsterne og de skriftkloge hånede ham på samme måde og sagde til hinanden: »Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Kristus, Israels konge – lad ham nu stige ned fra korset, så vi kan se og tro!« Også de, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham.

Jesu død

Og da den sjette time kom, faldt der mørke over hele jorden indtil den niende time. Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: »Eloí, Eloí! lamá sabaktáni?« – det betyder: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?« Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde: »Hør, han kalder på Elias.« Så løb én hen og fyldte en svamp med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke, idet han sagde: »Lad os se, om Elias kommer og tager ham ned.« Men Jesus udstødte et højt skrig og udåndede. Og forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Da officeren, som stod lige over for ham, så, at han udåndede sådan, sagde han: »Sandelig, den mand var Guds søn.«

Der var også nogle kvinder, der så til på afstand, blandt dem Maria Magdalene og Maria, mor til Jakob den Lille og Joses, samt Salome; de havde fulgt ham og sørget for ham, da han var i Galilæa. Og der stod mange andre kvinder, som var draget op til Jerusalem sammen med ham.

Gravlæggelsen

Og da det nu var blevet aften, og det var forberedelsesdag, det vil sige dagen før sabbat, kom Josef fra Arimatæa, et fornemt rådsmedlem, som også ventede Guds rige. Han dristede sig til at gå ind til Pilatus og bad om at få Jesu legeme. Pilatus undrede sig over, at Jesus allerede var død, og tilkaldte officeren og spurgte ham, om Jesus havde været død længe. Da han havde fået det bekræftet af officeren, overlod han liget til Josef. Han købte et lagen og tog ham ned, svøbte ham i lagnet og lagde ham i en grav, som var hugget ud i klippen. Og han væltede en sten for indgangen til graven. Men Maria Magdalene og Maria, Joses' mor, så, hvor han blev lagt.

Krydshenvisning:

Matt 27,11-26

Matt 27,1

Luk 22,66

Krydshenvisning:

Matt 27,11-26

Krydshenvisning:

Matt 27,11-26

Krydshenvisning:

Matt 27,11-26

Mark 14,60-61

Krydshenvisning:

Matt 27,11-26

Krydshenvisning:

Matt 27,11-26

Krydshenvisning:

Matt 27,11-26

Krydshenvisning:

Matt 27,11-26

Krydshenvisning:

Matt 27,11-26

Krydshenvisning:

Matt 27,11-26

Krydshenvisning:

Matt 27,11-26

Krydshenvisning:

Matt 27,11-26

Krydshenvisning:

Matt 27,11-26

Krydshenvisning:

Matt 27,11-26

Krydshenvisning:

Matt 27,11-26

Krydshenvisning:

Matt 27,27-31

Joh 19,2-3

Krydshenvisning:

Matt 27,27-31

Joh 19,2-3

Krydshenvisning:

Matt 27,27-31

Joh 19,2-3

Krydshenvisning:

Matt 27,27-31

Joh 19,2-3

Krydshenvisning:

Matt 27,27-31

Joh 19,2-3

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Luk 23,26-38

Joh 19,16b-24

Rom 16,13

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Luk 23,26-38

Joh 19,16b-24

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Luk 23,26-38

Joh 19,16b-24

Sl 69,22

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Luk 23,26-38

Joh 19,16b-24

Sl 22,19

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Luk 23,26-38

Joh 19,16b-24

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Luk 23,26-38

Joh 19,16b-24

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Luk 23,26-38

Joh 19,16b-24

Note:

Verset findes ikke i de ældste håndskrifter og kan være kommet ind fra Luk 22,37.

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Luk 23,26-38

Joh 19,16b-24

Es 53,12

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Luk 23,26-38

Joh 19,16b-24

Mark 14,58

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Luk 23,26-38

Joh 19,16b-24

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Luk 23,26-38

Joh 19,16b-24

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Luk 23,26-38

Joh 19,16b-24

Krydshenvisning:

Matt 27,45-56

Luk 23,44-49

Joh 19,25-37

Krydshenvisning:

Matt 27,45-56

Luk 23,44-49

Joh 19,25-37

Sl 22,2

Hebr 5,7

Krydshenvisning:

Matt 27,45-56

Luk 23,44-49

Joh 19,25-37

Krydshenvisning:

Matt 27,45-56

Luk 23,44-49

Joh 19,25-37

Sl 69,22

Krydshenvisning:

Matt 27,45-56

Luk 23,44-49

Joh 19,25-37

Krydshenvisning:

Matt 27,45-56

Luk 23,44-49

Joh 19,25-37

2 Mos 26,31-33

Hebr 10,20

Krydshenvisning:

Matt 27,45-56

Luk 23,44-49

Joh 19,25-37

Krydshenvisning:

Matt 27,45-56

Luk 23,44-49

Joh 19,25-37

Luk 8,2-3

Krydshenvisning:

Matt 27,45-56

Luk 23,44-49

Joh 19,25-37

Luk 8,2-3

Krydshenvisning:

Matt 27,57-61

Luk 23,50-56

Joh 19,38-42

Krydshenvisning:

Matt 27,57-61

Luk 23,50-56

Joh 19,38-42

Krydshenvisning:

Matt 27,57-61

Luk 23,50-56

Joh 19,38-42

Krydshenvisning:

Matt 27,57-61

Luk 23,50-56

Joh 19,38-42

Krydshenvisning:

Matt 27,57-61

Luk 23,50-56

Joh 19,38-42

Krydshenvisning:

Matt 27,57-61

Luk 23,50-56

Joh 19,38-42

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd