Bibelen 2020, 3 vinkler
”Bibelen 2020 og gudstjenesten” - Roskilde Konvents Nytårskur
Roskilde Konvents Nytårskur har denne gang fokus på "Bibelen 2020".

BEMÆRK: Dette er et internt arrangement for præster i Roskilde Stift.

Program

Kl. 09.30: Velkomst ved biskop Peter Fischer-Møller

Kl. 09.45– 11.00: Birgitte Stoklund Larsen:  Må Gud velsigne dig – på den nye måde? Bibelen 2020 er en oversættelse, hvor der er lagt vægt på mening og forståelighed, på mundtlighed og flow. Det er ikke en bibel til gudstjenestebrug – men hvorfor egentlig ikke? Når bønner og kollekter fornys, hvad gør det så ved ritualerne og ved synet på Bibelen i gudstjenesten? Folkekirkens biskopper har lagt op til en diskussion om liturgi – det må også være en diskussion om, hvad der er en god bibeloversættelse til gudstjenestebrug. Birgitte Stoklund Larsen er generalsekretær på Bibelselskabet. Forfatter til bl.a. Når Bibelen oversættes, som udkommer i Bibelselskabets håndbiblioteksserie efteråret 2019.

Kl. 11.00 – 11.15: Pause

Kl. 11.15-12.30: Søren Holst: ”Adam og Eva – og Patrick fra Herlev” Patrick fra Herlev eksisterer ikke. Bibelselskabet har opfundet ham, for at oversætterne kunne bruge ham som forbillede i arbejdet: ”Kan Patrick, som er 14 år, uden videre forstå denne sætning?”, har vi spurgt os selv. Hvis svaret var ”Nej” eller ”Tjoh, tjah”, var oversættelsen ikke god nok endnu. Foredraget fortæller om, hvordan man oversætter for læsere, der overhovedet ikke kender Bibelen i forvejen – og illustrerer det rundhåndet med eksempler fra arbejdet med de kendte fortællinger fra Bibelens begyndelse. Søren Holst er cand.theol. Ph.d. Lektor i Gammel Testamente ved det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Søren Holst har blandt andet oversat 1. Mosebog, ”Begyndelsen” til nudansk. 

Kl. 12.30 – 13.15: Frokost

Kl. 13.15 – 15.00: Christiane Gammeltoft-Hansen og Lars Sardemann: ”Forvaltningen og fornyelsen af en tradition – gudstjenesten til eftersyn” Lindevang kirke på Frederiksberg har siden 2011 været liturgisk forsøgssogn. Det betyder, at menigheden og menighedsrådet i særlig grad er forpligtet på den liturgiske samtale. Den liturgiske samtale er ikke en detaildiskussion. Det er en diskussion, der grundlæggende handler om, hvordan vi er kirke, hvem vi er kirke for og som kredser om troens kernespørgsmål. Men hvordan sætter vi den liturgiske samtale i gang i menigheden? Og hvordan arbejder vi med liturgien lokalt i de blandinger af gammelt og nyt, som gudstjenesten består af? Oplæg og introduktion til samtale v. sognepræst Christiane Gammeltoft-Hansen og organist Lars Sardemann, der begge er ansat ved Lindevang Kirke.

Kl. 15.00 – 15.30: Opsamling på dagen – fælles drøftelser.

Konventhuset, Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde

Start: 22-01-2020 9:30

Slut: 22-01-2020 15:30