Gammel bibel. Foto: Shutterstock.

Af Poul Henning Bartholin, tidl. domprovst

Bibelens ABC: K for kanon

Hvad er en kanon? Hvad betyder kanon i bibelsk sammenhæng? Er kanon forpligtende i dag?

Ordet kanon betyder i vores kontekst norm eller rettesnor. En kanon bliver dannet, når en mangfoldighed bliver uoverskuelig, og der opstår behov for enkelhed og entydighed. Sagt på en anden måde: Kanondannelsen er afslutningen på en proces, hvor en mangfoldighed af skrifter og indbyrdes divergerende fortolkninger bliver sorteret og udskilt. Man skaber overskuelighed ved at udvælge det samlende og det eksemplariske. Resultatet er en samling af skrifter, der regnes for centrale og forpligtende.

Kanondannelsen for både Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente var to lange processer. Det Gamle Testamentes 39 skrifter fremstår først som samlet kanon i år 90 e.Kr. Moseloven fik dog allerede status af helligskrift i 4. årh. f.Kr.  

I de første århundreder efter Jesus' død og opstandelse udgjorde Moseloven og profetskrifterne også grundlaget for tolkningen af Jesus' forkyndelse sammen med samlinger af ord/forkyndelse af Jesus. Indholdet af Det Nye Testamente blev først lagt fast som kanon omkring år 200 e.Kr.

Hensigten med at samle skrifter, der blev til Det Nye Testamente, var at samle skrifter, som rummede Jesus' forkyndelse (evangelierne), Paulus’ breve og andre breve, som indeholder normative teologiske tolkninger og udlægninger af Jesus' forkyndelse. Tillige indeholder de opmuntringer og anvisninger til menighederne, der kunne hjælpe dem til at leve i dagligdagen og hjælpe dem til at holde fast i den sande tro og lære.

Bibelens nuværende omfang og indhold blev endeligt fastlagt ved Athanasius påskebrev i 367 og endeligt ved koncilet i Hippo i 396. Kanondannelsen er historisk set en lang proces.

I den kristne tradition fik den gammeltestamentlige kanon en ny betydning derved, at det profetiske element blev fremhævet frem for Loven. Det Gamle Testamente blev tolket således, at det pegede frem mod Kristus. Det Gamle Testamente fik status af den gamle pagt og Det Nye Testamente som den nye pagt mellem Gud og folkene.

Vi kender også til kanondannelser i vor tid. Hvad betyder kanon for os i dag? Hvorfor er den vigtig? Vi kan minde om, at kanon betyder norm. Hvis vi vil finde ud af, hvad kristendommen rummer af lære, af tro, af etik, vaner, ritualer, så kan vi søge til kanon og finde svar ved at fortolke dens skrifter. Fortolkningerne kan vi gøre til elementer evt. grundlag i vores måde at leve på sammen med andre. Heraf kan vi udlede et menneskesyn, en grundlæggende etik, et livsgrundlag og finde mening i at leve sammen med andre.

Poul Henning Bartholin er cand.theol. og tidligere domprovst i Aarhus.

Bibelleksikon

Et flot og gennemrevideret opslagsværk til alle, der ønsker viden om Bibelen
Bibelleksikon - transparent
100,00

Forfatter: Mogens Müller og Lisbet Kjær Müller
Sidetal: 480 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-751-7
Mål: 20 x 27,5 cm