Lignelsen om de betroede talenter. Glasmosaik fra St. Mary Abbots Church i London. Foto: Shutterstock.
Lignelsen om de betroede talenter. Glasmosaik fra St. Mary Abbots Church i London. Foto: Shutterstock.

03.11.2021 Af Poul Henning Bartholin, tidl. domprovst

Bibelens ABC: L for lignelser

Hvad er en lignelse? Og hvorfor anvender Jesus denne fortælleform?

Lignelsen er en genre, som Jesus ifølge de tre første evangelier, Matthæus, Markus og Lukas, benytter flittigt. Uden undtagelse pointerer lignelserne for Jesus’ tilhørere, at Guds rige er lige dér midt iblandt dem. Jesus’ lignelser er karakteristiske ved at tage udgangspunkt i menneskers almindelige, daglige erfaringer.

Lignelsen er en fortælleform, som forbinder menneskers hverdagserfaringer med det hidtil ukendte Guds rige. Et eksempel er lignelsen om sædemanden i Markusevangeliet 4,1-9. En mand tilsår sin mark, men ikke alt kornet falder i marken. Noget falder udenfor på klippegrund med tyndt jordlag, noget andet falder blandt tidsler og bliver kvalt. Det sidste falder i god jord.  Vilkårene for kornet er afhængige af jordbunden, hvor det tilfældigvis lander. Næsten uvilkårligt kommer tilhørerne til at tænke over, hvilken af de forskellige kategorier af ”jordbund”, hver enkelt kan identificere sig med.

Lignelsernes typiske form ser vi her i sammenligningen af en hverdagssituation og Guds rige. Pointen i lignelserne er at gøre opmærksom på, at gudsriget er nærværende hele tiden. Det ligger ikke først efter døden. Det er allerede tilstede nu. Lignelsen skaber, hvad den nævner.   

Lignelserne fordrer derfor ikke, at mennesker skal ændre sig, forbedre sig, opføre sig anderledes for at få del i Guds rige. Guds rige er allerede virksom nutid. Guds rige sker og udfolder sig for øjnene af os. Det er allerede nært i det liv, mennesker lever med hinanden. Denne forståelse af gudsriget og menneskets relation til Gud virkede provokerende på mange af Jesus' tilhørere. Jesus' ord og gerninger blev nemlig opfattet som et angreb på den jødiske lovforståelse. Fundamentalt i denne lovforståelse er, at mennesket skal kvalificere sig til Guds rige gennem overholdelse af Moseloven.

Jesus' lignelser er kravløse. De er fortalt for at pege på, at et menneske ikke skal kvalificere sig til Guds kærlighed, lige så lidt som det skal kvalificere sig til sine forældres kærlighed. Begge former for kærlighed er altid allerede virksomme. Lignelserne åbner tilhørernes øjne og ører for denne grundlæggende præmis i Jesus' forkyndelse. I selve løftet er opfyldelsen af løftet allerede sket.

Poul Henning Bartholin er cand.theol. og tidligere domprovst i Aarhus.

Per, Poul & Farmand

Fupz'ke lignelser
per poul og farmand
179,95

Forfatter: Kim Fupz Aakeson
Illustrator: Lilian Brøgger
Sidetal: 40 sider
Indbinding: Hardback
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-876-7
Mål: 17 x 24,50 cn.