Qatar kontrol. Foto Les Kaner
Kirkerne er samlet i et kirkekompleks, som myndighederne har omdøbt ’det religiøse kompleks’. Man skal passere en politikontrol med sikkerhedsscreening for at bevæge sig ind i området. Komplekset omfatter anglikanere, baptister, katolikker, maronitter, ortodokse og indiske tværkirkelige menigheder. Foto: Les Kaner

07.03.2022 Bjørn Håkon Hovde

Bibelimport kontrolleres og overvåges i Golfen

Bibelselskabets kontor og forretning i Qatar er placeret bag mure bevogtet af bevæbnet politi. For at komme ind skal man igennem et sikkerhedstjek, der omfatter ansigtsscanning og kontrol af bagage og papirer.

 

”Jeg vil gerne vise jer vores kirker her i Qatar,” siger James Christopher, der tager imod os inden for politiets barrikader. Siden 2008 har han været ansvarlig for Bibelselskabets arbejde i Qatar. ”Det her er det religiøse kompleks i Doha. Her er den koptiske kirke,” siger han og peger.

”Den store bygning er den romersk-katolske kirke, og på den anden side af pladsen ser man den indiske kirke. Her er også en ortodoks og anglikansk kirke og evangelikale kirker,” fortæller han.

Komplekset er på cirka en kilometer i diameter, og man går ind gennem én port og ud gennem en anden. Pladsen er omkranset af en mur, og udenfor står fire politibiler – og uniformerede mænd patruljerer med rifler på skuldrene. I teltene er der checkpoints, som alle skal igennem.

Under Udenrigsministeriet

”Kirken betragtes kun som gæst her i landet, og det er grunden til, at kirkeanlægget administreres af Udenrigsministeriet,” fortæller James.

Ifølge ministeriet er politipatruljerne der for at beskytte de kristne. ”Det er okay, det takker vi for. Men samtidig ved vi, at det er en måde at kontrollere os på – at holde styr på, hvem der går ind og ud. Kontrolpunkterne er også sat op for at forhindre bestemte mennesker i at komme ind,” forklarer han.

”Hvis dine papirer siger, at du er hindu eller buddhist, kommer du ikke ind. Det samme gælder folk med statsborgerskab her i landet, altså de etniske arabere og andre muslimer.”

Vi planlægger at distribuere Johannesevangeliet og Det Nye Testamente til 18.500 arbejdere på 14 sprog.

Bibelselskabets boghandel

Den største kirke inden for murene er den katolske ”Vor Frue af Arabien”, som kan rumme 5.000 mennesker.

”Tidligere var der flere tusind deltagere til fredagsmesserne i denne kirke. Efter udbruddet af COVIDpandemien skal alle besøgende forhåndsregistrere sig online. Det er ikke alle, der har mulighed for det, og det forhindrer mange i at komme,” fortæller James.

Bibelselskabets boghandel huser også den katolske kirke. ”Men vi betjener alle kirkerne med bibler, bøger og andet materiale. Katolikker vil også have rosenkranse, og derudover sælger vi nogle gaveartikler i boghandlen,” uddyber han.

James er Bibelselskabets eneste ansatte i Qatar, men han har nogle frivillige med sig, som blandt andet driver bibelbutikken. Sammen organiserer de det omfattende bibelarbejde for landets mange migrantarbejdere: ”Vi planlægger at distribuere Johannesevangeliet og Det Nye Testamente til 18.500 arbejdere på 14 sprog.”

Begrænsninger

I alle lande, hvor Bibelselskabet arbejder, lægges der stor vægt på, at import af bibler sker i overensstemmelse med loven. Nogle steder, såsom Qatar, er den proces kompliceret og tidskrævende.

”I august sendte jeg en ansøgning til Udenrigsministeriet om at få godkendt en leverance af bibler på forskellige sprog. Først to-tre måneder senere kunne jeg forvente at modtage forsendelsen. Processen involverer et omfattende bureaukrati med afhøringer og samtaler og derefter en kompliceret proces med godkendelse af papirer og følgesedler,” forklarer James.

Blandt de lande i Golfen, hvor Bibelselskabet må operere, er Qatar det mest lukkede. Det gælder bibelimport, men også kontrol og overvågning af aktiviteten. Da det blev muligt at etablere et kontor i Qatar i 2008, formåede James, trods forhindringer og vanskeligheder, at lægge grunden til arbejdet. Han er en sand menighedsbygger.