Chien* med Bibelen
De Forenede Bibelselskaber har søsat en ambitiøs plan, der pejler mod at gennemføre 1200 oversættelser inden 2038. Det vil give 600 millioner mennesker adgang til bibeldele på deres modersmål. Foto: De Forenede Bibelselskaber

21.03.2023

Bibeloversættelse i Vietnam

Påsken rummer fortællingen over dem alle, nemlig om Jesu lidelse, død og opstandelse. Vi læser og lytter til den på vores hjertesprog, dansk. Men ikke alle har Bibelen på deres eget sprog. Mød Chien*, der drømmer om at kunne læse om påskens begivenheder på sit modersmål, hmong. 

Chien blev kristen som teenager. Han tilhører en ildeset etnisk minoritet. Hmong-vietnameserne har ikke de samme rettigheder som etniske vietnamesere og oplever forfølgelse. Ofte lever de også adskilt fra det øvrige samfund.  

Antallet af kristne og kirkefællesskaber vokser dog markant blandt dem. Det har skabt et endnu større pres på folkegruppen. De mangler en bibel på deres modersmål, og det er det sværeste, fortæller Chien.  

På trods af at Chien er vidne til forfølgelse af sit folk, besluttede han i 2021 at blive kirkeleder. Han står i en endnu mere udsat position, men Bibelen har forvandlet hans liv for altid, fortæller han. Derfor beder han for sine forfølgere. I dag er kirken vokset til 500 troende fra 96 familier. Bibelen er blevet en hjælp til gode forandringer for hele landsbyen. Kirkens medlemmer har en stærk længsel efter en bibel, som er oversat til hmong.   

Det Danske Bibelselskab har gennem årene støttet bibelarbejdet i Vietnam. I år har vi valgt særligt at støtte færdiggørelsen af Bibelen til Hmong-vietnameserne, så de kan læse Bibelen på deres eget sprog. Vi støtter ikke kun oversættelsen, men også uddelingen af Bibelen. Vietnameserne fra denne folkegruppe er typisk fattige bønner, som ikke har mulighed for selv at købe en bibel.  

Det har skabt en ubeskrivelig glæde blandt Hmong-kristne, at en bibeloversættelse nu er på vej. Lige om lidt kan de læse verdens vigtigste historie på deres hjertesprog.

I landsbyen mødes de kristne og læser Bibelen sammen
Bibeloversættelse er altid udfordrende og kræver mange års dedikeret arbejde. I Vietnam har Hmong-folket ikke haft en oversættelse på deres eget sprog. Det får de i 2023.

Påskeberetningen fra Bibelen 2020

Stået op fra de døde

28,1 Efter sabbatten, da solen var ved at stå op søndag morgen den første dag i ugen, tog Maria Magdalene og den anden Maria ud for at se til graven. 2 Pludselig kom der et kraftigt jordskælv, og en af Guds engle steg ned fra himlen, gik hen og rullede stenen væk fra graven og satte sig på den. 3 Englen glimtede som lyn, og dens tøj var hvidt som sne. 4 Vagterne rystede af skræk og faldt om på jorden, som om de var døde. 5 Så sagde englen til kvinderne: »I skal ikke være bange. Jeg ved, I leder efter Jesus, der lige er blevet henrettet på korset. 6 Han er ikke her. Han er stået op fra de døde, som han sagde, han ville. Kom og se, hvor han har ligget. 7 Og skynd jer så hen til hans disciple, og sig til dem, at han er stået op fra de døde og er gået i forvejen til Galilæa, hvor I skal møde ham. Nu har jeg sagt det, der skal siges.« 8 Kvinderne skyndte sig afsted. De var fulde af både frygt og glæde og løb hen for at fortælle det hele til disciplene. 9 Pludselig kom Jesus gående imod dem og hilste på dem. De kastede sig ned og omfavnede hans fødder og hyldede ham. 10 »I skal ikke være bange,« sagde Jesus. »Gå hen til mine disciple, og sig, at de skal tage til Galilæa og møde mig der.«

- Bibelen 2020, Matthæusevangeliet kapitel 28, vers 1-10