Julekagen skæres for af festdeltagerne. I midten, bag kagen, står Nyombi Peter, som holdt tale efterfølgende. Foto: Bible Society Uganda
Julekagen skæres for af festdeltagerne. I midten, bag kagen, står Nyombi Peter, som holdt tale efterfølgende. Foto: Bible Society Uganda

Af Inge Haandsbæk Jensen (kilder: De Forenede Bibelselskaber)

Bibelselskabs julefest satte fokus på blindes vilkår i Uganda

I en kultur med stigmatisering af handikappede fik det stor betydning, da bibelselskabet i Uganda indbød blinde og kirkeledere til sammen at fejre julefest i december

I Johannesevangeliets kapitel 9 fortælles der om en blindfødt mand, som Jesus helbreder. Disciplene spørger Jesus, om den blinde selv har syndet eller om forældrene har, siden han er født sådan. Jesus svarer, at ingen af dem har syndet, men at han er blind, så guds gerninger skal åbenbares på ham.

Denne fortælling blev fremhævet ved en julefest i Uganda, hvor bibelselskabet satte fokus på rettigheder og livskvalitet for blinde og svagtseende.

Ugandas blinde har i mange år måttet leve med en kultur, som ofte har diskrimineret, marginaliseret og stigmatiseret de blinde som følge af deres handikap. Men i løbet af de sidste 45 år har Ugandas Forening for blinde forsøgt at sætte problemet på dagsordenen og sikre, at blinde behandles næstekærligt og med respekt som en del af samfundet.

Glade deltagere til bibelselskabet i Ugandas julefest. Foto: De Forenede Bibelselskaber
Glade deltagere til bibelselskabet i Ugandas julefest. Foto: De Forenede Bibelselskaber

Julefesten startede med en gudstjeneste, derefter serverede kirkelederne kage for de blinde som et symbol på nadverfællesskabet i kirken og anerkendelse. Mens de spiste kage, holdt flere fremtrædende kulturpersonligheder tale for forsamlingen.

Den blinde elitestudent

En af festens hovedtalere var Nyombi Peter, som er født blind. Han har alligevel formået at tage sig en uddannelse i psykologi, og han arbejder i dag som seniorkonsulent i en af Ugandas største banker. Han er i sig selv en succeshistorie: På trods af sit handikap var han elitestudent på Makerere Universitetet, han dimitterede med udmærkelser og topkarakterer – og så var han den første i familien til at tage en uddannelse.

Men han har måttet kæmpe for at nedbryde fordommene om, at man som blind ikke er lige så værdifuld som et barn med perfekt syn:

”Jeg vil opfordre alle til at behandle blinde med værdighed. Nogle forældre snakker måske om deres fem børn og undlader af fortælle, at de har et sjette barn, som ikke kan se. De blinde børn negligeres. Men vi er ligeså normale som alle andre,” fortalte Nyombi Peter til forsamlingen af kirkeledere og blinde.

Ved bibelselskabets julefest for blinde holdt blindfødte Nyombi Peter en tale om, hvordan han på trods af sit handikap har taget en uddannelse og fået et succesfuldt arbejdsliv. Foto: Bible Society Uganda
Ved bibelselskabets julefest for blinde holdt blindfødte Nyombi Peter en tale om, hvordan han på trods af sit handikap har taget en uddannelse og fået et succesfuldt arbejdsliv. Foto: Bible Society Uganda

Han er selv født ind i en større søskendeflok, og han glemmer aldrig den overraskelse og stolthed, han mærkede fra sin familie, da han blev færdig med uddannelsen:

”Verden bliver nødt til at vide, at man ikke mister livet, bare fordi man mister synet.”

Nyombi Peter roste bibelselskabet for at tage initiativ til julefesten, da han mener, at fortællingen om Jesus’ fødsel er en vigtig anledning til at få budskaber om lighed og håb til at nå ud til blinde og andre, som føler sig marginaliserede:

”Kristus blev født for os, ligeså vel som han blev født for hele menneskeheden. Det er en vigtig pointe,” tilføjede Nyombi Peter.

Bibelen på blindskrift:

  • fylder 40 gange så meget som den gængse bibel for seende
  • vejer omkring 40 kilo
  • eksisterer kun på omkring 40 forskellige sprog
  • er et stort ønske blandt blinde

Lyd-Bibelen:

  • vejer næsten ingenting og kan nemt tages med ud til øde egne
  • behøver ikke elektricitet
  • kan høres af mange samtidig
  • er en ny måde at få Bibelen ud til fattige lande