Portræt af Martin Luther fra 1528 af Lucas Cranach den Ældre
I sin lille katekismus udlægger Martin Luther blandt andet De Ti Bud.

24.08.2018

Brevkassen: Ændrede Luther De Ti Bud?

Thomas Reinholdt Rasmussen forklarer her, hvorfor Luther fandt det nødvendigt at ændre i De Ti Bud

Hej 

Mit navn er Ida og jeg er i gang med min eksamen. Jeg har valgt at gå i dybden med de 10 bud. 

Mit spørgsmål kommer her:  "Ændrede Martin Luther i de 10 bud, og hvis han gjorde, hvorfor gjorde han det?"

På forhånd tusind tak for hjælpen. 
Hilsen Ida:)

************

Kære Ida

Tak for dit spørgsmål.

Martin Luther var en bibelsk teolog. Det betyder, at hans teologi udspringer af arbejdet med Bibelen. Derfor kan det undre, at hans katekismus i modsætning til katolsk eller reformeret teologi, ændrer i De Ti Bud.

Den grundlæggende udgave af De Ti Bud finder vi i 2. Mosebog kap. 20,1-17. Her finder vi det andet bud (20,4-6), som omhandler billedforbuddet; altså et forbud mod, at man laver sig billeder af Gud, og i videre forstand at man ikke må tilbede disse billeder. Det bud findes ikke i Luthers katekismer.

Derved har Luther kun ni bud, og for at opretholde de ti, så deler han det sidste bud i to, således at det niende bud handler om, at man ikke begærer sin næstes hus, og det tiende handler om, at man ikke begærer sin næstens hustru mm.

Således har den lutherske teologi ikke et billedforbud.

Man kan så naturligt stille det spørgsmål om, hvorfor Luther ændrer og sletter i buddene? Og det siger noget om Luthers syn på forholdet mellem Bibel og Gud. For nok er Luther bibelsk teolog og hans arbejde hermed udspringer af det bibelske arbejde, men hele tiden har han i dette arbejde Kristus som fortegn.

Kristus findes i Bibelens blade, men samtidig står Kristus, som Guds levende åbenbaring over Bibelen. Alt skal med Luthers ord ”drive på Kristus”. Og Luther har den klare opfattelse bl.a. i forlængelse af Kolossenserbrevet kapitel 1,15, at Kristus er Guds billede, og når Gud selv har overtrådt billedforbuddet ved at lave et billede af sig selv, så giver dette bud ikke længere mening.

Så begrundelsen for hvorfor Luther sletter billedforbuddet, skal vi finde i hans kristologiske læsning af Bibelen. Altså en læsning, hvor alt læses i lyset af Kristus. Og at fastholde et billedforbud ville i sidste ende betyde, at Guds åbenbaring i Kristus ikke er reel, og lige netop det er hele Luthers ærinde: at man kan stole på Gud i Kristus.

Med venlig hilsen
Thomas Reinholdt Rasmussen

Thomas Reinholdt Rasmussen er biskop i Aalborg StiftSe hans andre brevkassesvar

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.
Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til 
spoerg@bibelselskabet.dk

Du kan læse mere om Martin Luther her.
 

De ti bud, som de står i 2. Mosebog kapitel 20,1-17

Gud talte alle disse ord: »Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.
Du må ikke have andre guder end mig.
Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig; men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.
Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.
Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den.
Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.
Du må ikke begå drab.
Du må ikke bryde et ægteskab.
Du må ikke stjæle.
Du må ikke vidne falsk mod din næste.
Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.«

Den lille katekismus

Nyoversættelse af Luthers lille katekismus
den lille katekismus
30,00

Forfatter: Martin Luther
Sidetal: 48 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Eksistensen
Varenummer: 978-87-410-0194-4
Mål: 10,5 x 14,8 cm
Udgave: 2. udgave