St Michael's Kirke i Garston, England. Fotograf: Wikimedia commons.
Moses kommer ned fra bjerget med tavlerne. Udsnit fra et vindue i St Michael's Kirke i Garston, England. Fotograf: Wikimedia commons.

Preben Medom Hansen

Bag om De ti bud

Hvad er på spil Bibelens tekst om de ti bud? Preben Medom Hansen giver en række kvalificerede bud, som læreren kan tage udgangspunkt i, når klassen arbejder med tekst og musik

”De ti bud” kalder man den lille lovsamling, som findes både i Anden Mosebog kapitel 20 og i Femte Mosebog kapitel 5.  Bud 1-3 handler om forholdet til Gud. Bud 4-10 handler om forholdet mellem mennesker.I Mosebøgerne hører vi om, hvordan Moses fører israelitterne ud af fangenskabet i Egypten og ind i ørkenen – på jagt efter det forjættede land. Ved bjerget Sinaj bliver Moses kaldt op på bjerget. Her får han af Gud selv overdraget de berømte stentavler med De ti bud. Stentavlerne blev senere lagt i en kiste, der blev kaldt ”Pagtens Ark”, og som endnu senere blev den vigtigste helligdom i templet i Jerusalem. Pagten – eller aftalen – mellem Gud og folket gik ud på, at folket skulle overholde Guds bud, mens Gud ville sørge for fremgang og tryghed for folket.Der er uenighed blandt forskerne om, hvorvidt De ti bud virkelig stammer helt tilbage fra Moses. Men det er indiskutabelt, at netop disse bud har haft en særlig betydning både i jødedommen og senere i kristendommen. Der er over 600 bud, love og regler i Det Gamle Testamente, men De ti bud har en særlig status.

Martin Luthers ti bud

I Bibelen har buddene ikke numre. Og de forskellige kirketraditioner har lavet forskellige redigeringer og nummereringer af buddene. Den Danske Folkekirke og andre lutherske kirker følger Martin Luthers redigering, som han blandt andet anvendte i ”Luthers Lille Katekismus” – som var en meget udbredt lærebog i kristendom.Her er De ti bud i Luthers udgave:

  1. Du må ikke have andre guder end mig
  2. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn
  3. Husk hviledagen, og hold den hellig
  4. Ær din far og mor
  5. Du  må ikke begå drab
  6. Du må ikke bryde et ægteskab
  7. Du må ikke stjæle
  8. Du må ikke vidne falsk mod din næste
  9. Du må ikke begære din næstes hus
  10. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.

Luther har udeladt forbuddet mod at lave gudebilleder, som ellers står i bibelteksten som nummer 3 i rækken af bud: Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. (Anden Mosebog 20,4) For at få antallet til at passe, blev forbuddet mod at begære sin næstes ejendom opdelt i to – bud 9 og 10. 

Den nye pagt (aftale)

Indenfor kristendommen bliver den gamle aftale/pagt fra Det Gamle Testamente – at folket holder loven og Gud til gengæld støtter folket – afløst af den nye aftale/pagt i Det Nye Testamente. I den nye pagt er Guds kærlighed og støtte ikke længere afhængig af lovlydighed, fordi Jesus – og dermed Gud selv – med sin død på korset har sonet for alle menneskernes lovbrud og andre synder. Dette betyder ikke, at De ti bud mister deres betydning i den kristne tænkning og praksis, men de bliver mindre afgørende end i datidens jødedom. Jesus omtolker flere af De ti bud i sin Bjergprædiken og Det dobbelte kærlighedsbud bliver af Jesus fremhævet som det bud, der bærer alle de andre.

Læs mere

Læs teksten til Count to TenSe sammenhængen mellem bibeltekst og sang