I bl.a. den jødiske kabbalah-tradition søger man efter en skjult viden i Bibelen. Man mener, at den egentlige mening med teksterne kræver en særlig indsigt, forklarer professor på Dansk Bibel-Institut Jens Bruun Kofoed. Her ses en side fra "Brockhaus and Efron Jewish Encyclopedia". Foto: Wikimedia Commons.
I bl.a. den jødiske kabbalah-tradition søger man efter en skjult viden i Bibelen. Man mener, at den egentlige mening med teksterne kræver en særlig indsigt, forklarer professor på Dansk Bibel-Institut Jens Bruun Kofoed. Foto: Wikimedia Commons

Brevkassen: Er der en skjult viden i Bibelen?

Hvilke symbolske medbetydninger har Bibelen? Sådan spørger Michael, og professor Jens Bruun Kofoed kommer med et svar.

Hej Bibelselskab

Flere steder har jeg læst, at Bibelen rummer mere dybsindig viden, end øjet umiddelbart ser. Nogen kalder det også skjult viden, mit problem er bare, at jeg ikke kan finde nogen steder, der kan hjælpe mig videre til en større eller dybere forståelse af Bibelens indhold. Et eksempel skulle være, at Egypten symboliserer mørket og Israel lyset. Jeg håber, I kan hjælpe mig videre med at blive klogere på Bibelen.

De bedste hilsner
Michael

****************************

Kære Michael!

En tekst kan være dybsindig på forskellige måder. For det første spiller både forfatteren, læseren og de kulturer, som forfatter og læser er en del af, en rolle for forståelsen af teksten. Hvis vi f.eks. skal forstå dybden i de ti plager, som ramte egypterne i forbindelse med israelitternes udvandring fra Egypten, er det nødvendigt at sætte sig ind i egyptisk religion. Så bliver det nemlig klart, at plagerne ikke ”bare” var naturkatastrofer, men at de også var en kraftig polemik mod egypternes gudstro. Når Egypten i forbindelse med den niende plage i Anden Mosebog bliver mørkelagt, så er det en demonstration af Israels guds magt over den egyptiske solgud Amon/Re. Hvis ikke vi tager os tid til at sætte os ind i forfatterens og tekstens historiske og kulturelle baggrund, så risikerer vi at læse ting ind i teksten, som er præget af vores historiske og kulturelle baggrund, men som altså ikke ville give mening for forfatteren og de oprindelige læsere.

For det andet har den kristne kirke altid været bevidst om, at den dybere mening i bibelteksterne først går op for læseren, når de ikke længere blot betragtes som et stykke litteratur på lige fod med al anden litteratur, men som et personligt gudsord. Og i kristen tankegang er det Helligånden, som på underfuld vis gør ordene ”levende”, så teksterne bliver et personligt mødested mellem Gud og læser.

Den dybere mening, som du måske først og fremmest tænker på, er imidlertid nok den søgen efter skjult viden, som bl.a. kendetegner de gnostiske bevægelser og den jødiske kabbalisme. I begge tilfælde opererer man med, at den egentlige mening med teksterne ikke findes i den overfladiske eller bogstavelige læsning, og at det kræver en særlig indsigt for at forstå den dybere og skjulte mening. Typisk for gnosticismen er også, at den er kendetegnet ved en dualistisk forståelse af virkeligheden som en nærmest evig kamp mellem det onde og det gode, mellem lyset og mørket. Hvis du læser engelsk vil jeg anbefale dig at checke den engelske Wikipedia om ”Kabbalah” og ”Gnosticism” ud på http://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah og http://en.wikipedia.org/wiki/Gnosticism. Her finder du en relativt kort beskrivelse af disse to tankesæt om Bibelens dybere mening.

Bedste hilsner
Jens Bruun Kofoed

Jens Bruun Kofoed er ph.d. og professor på Dansk Bibel-Institut. Se hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Hvad er Kabbalah

Den kristne dialog-organisation Areopagos siger bl.a. om kabbalisme: "Kabbalah er jødisk mystik. Ordet ”Kabbalah” betyder ”modtagelse” og betegner den i traditionen modtagne indsigt."