Englen Gabriel fortæller Maria, at hun skal føde Guds søn. Fresco af Fra Angelico, ca. 1435. Kilde: Wikimedia Commons.
Gabriel er ikke mindst kendt som den, der fortæller Maria, at hun skal føde Guds søn. Maleri af Fra Angelico.

16.01.2020

Brevkassen: Er Gabriel en ærkeengel?

De fleste tror, at det står i Bibelen, at Gabriel var ærkeengel, men det gør det faktisk ikke. Hvor kommer denne betegnelse så fra? Få svaret her.

Kære bibelpanel.

Fra jeg var barn har jeg ofte hørt englene Mikael og Gabriel omtalt som ærkeengle. Nu er jeg dog blevet opmærksom på, at ordet ”ærkeengel” kun bruges om Mikael ét sted i Bibelen (i Judasbrevet) og slet ingen steder om Gabriel. Hvor kommer denne betegnelse så fra?

Venlig hilsen

Philip

*****************************************Kære Philip

Du har fuldstændig ret. I Bibelen optræder der kun én ærkeengel, nemlig Mikael i Judas’ Brev vers 9. Her siges det, at dengang ærkeenglen Mikael stredes med Djævelen om Moses’ lig, vovede han trods alt ikke at udtale nogen spottende dom. Episoden kendes ikke fra Bibelen, men har muligvis stået i den del af det pseudepigrafiske skrift Moses’ Himmelfart, som nu er gået tabt.

Pseudepigraferne stammer fra perioden omkring 200 f.Kr. til omkring 100 e.Kr. Det er gennem disse skrifter, at der er kommet ærkeengle ind i den kristne tradition.Fra de gammeltestamentlige pseudipigrafer kender man navne på i alt syv af disse engle, der rangerede øverst i det himmelske hierarki. Det er foruden den i Judas Brev vers 9 omtalte Mikael også Gabriel, Rafael, Uriel, Raguel, Sarakael og Remiel.Den ærkeengel, der næves i første Thessalonikerbrev kapitel 4,16 må være Mikael, som optræder som ærkeenglenes førstemand i 1 Enoksbog kapitel 9,1.

Gabriel, der optræder i bebudelsen af Johannes Døbers fødsel i Lukasevangeliet kapitel 1,19 og Jesus’ fødsel i Lukasevangeliet kapitel 1,26, benævnes her blot ”engel”, men er altså en af ærkeenglene.

Se også faktaboksMed venlig hilsen

Lisbet
Lisbet Kjær Müller er brevkasseredaktør og tidligere sognepræst. Se hendes andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Pseudepigrafer

Pseudepigraf, pseudepigrafer, er græsk og betyder egentlig ”med falsk påskrift” dvs. med falsk forfatterangivelse. Det er den betegnelse, der anvendes om den gruppe oldjødiske skrifter, der hverken kom med i Det Gamle Testamente eller hører hjemme blandt Det Gamle Testamentes Apokryfer, som nogle udgaver af Bibelen faktisk har med.

Betegnelsen siger, at skrifterne uden grund er tillagt kendte personer i fortiden, for eksempel Moses og Enok. Det skete for at give skrifterne en autoritet, som de ellers ikke ville have.

De gammeltestamente pseudepigrafer stammer fra perioden omkring 200 f.Kr. til omkring 100 e. Kr. Det er ikke en fast afgrænset gruppe, men mange af dem nød stor popularitet i den ældste kirke og nogle er blevet ”kristianiseret”. Samtidig er de en vigtig kilde til forståelse af jødedommen i og omkring Jesus’ tid.

De gammeltestamentlige Pseudepigrafer

Pseudepigraferne er tekster man ikke møder i sin almindelige bibel
De Gammeltestamentlige Pseudepigrafer
799,95

Desværre udsolgt. Bliver ikke genoptrykt.

Forfatter: Oversættelse og indledning ved E. Hammershaimb, Johannes Munck, Bent Noack og Paul Seidelin
Sidetal: 958 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-440-0
Andet: Brunt kunstlæder