Gud velsigner jorden. Maleri af Benvenuto Tisi da Garofalo.
Maleri af Benvenuto Tisi da Garofalo.

Brevkassen: Er Gud "bare" ånd?

Er Gud "bare" ånd? Hvordan skal det forstås? Og er det et sprøgsmål om fortolkning eller individuel opfattelse? Her kan du læse Hans-Ole Bækgaards svar.

Til BibelselskabetEr Gud "bare" ånd? Hvordan skal det forstås? eller er det et spørgsmål om fortolkning eller individuel opfattelse??

Venlig hilsen

Dorte Schiøtz Hansen

***********************************Kære Dorte Schiøtz Hansen

Tak for dit spørgsmål. Jeg tror, at vi kan nærme os en forståelse ved at se på, hvordan Bibelen omtaler Gud og Guds væsen. Så vidt jeg husker, er det kun i Johannesevangeliet 4,24, at der står direkte ”Gud er ånd”. Jesus er i samtale med en samaritansk kvinde, og her handler det om opfattelsen af Gud og tilbedelsen af ham.

At Bibelens Gud omtales som ”Den Treenige Gud” er først udtrykt som lære i den tidlige kirke, men baggrunden er allerede til stede i de bibelske tekster. Mange steder er Gud nævnt som tre personer: Faderen, Sønnen og Ånden. Det er interessant at bemærke i sammenhæng med det ovenfor nævnte vers, at Jesus selv taler om Gud som ånd, som Faderen og sig selv som Messias. Nok er Den Treenige Gud så meget mere og er anderledes i sit væsen end os og over sit skaberværk, men han er ikke et diffus begreb eller en ”ånd”, som er overladt til individuel opfattelse.

Gud er et evig, levende, åndelig og livsfyldt Jeg (se hans udtalelse i Anden Mosebog 3,14). I sin guddomme­lighed står han i modsætning til det skabte, til mennesket. Gud. Han begrænses ikke af et fysisk legeme som vores, som skabningen. Skaberen er større. Som sådan har han givet sig til kende på konkrete måder – både som Faderen, Sønnen og Ånden. Det har de bibelske tekster en række beskrivelser af.

Dog kan vi ane noget af og sige noget om dette evig-levende guddommelige åndsvæsen, når vi bl.a. ved, at mennesket er skabt i Guds billede (Første Mosebog 1,27). Ja, vi kan faktisk sige noget mere konkret om Guds væsen, som ikke ”bare” er ånd. Som sand Gud blev Jesus Kristus sandt menneske med kød, blod og knogler. Han trådte ind i vores verden, så vi kan kende Gud. Han gjorde sig kendt og nærværende ikke ”bare” som ånd, men fysisk og med ord. Og ud fra Guds ord (Bibelen) kan vi sige noget om Gud/Guds væsen. En række bibelvers i Ny Testamente udfolder dette, men det er ganske kort og godt sagt i begyndelsen af Johannesevangeliet (1,14): ”Ordet [Jesus Kristus] blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.”

Gud blev menneske i Jesus Kristus. Han fik ansigt. Han fik krop. Man kunne se, høre, røre ham (jf. Johannes’ Første brev 1,1-4). Selv efter sin opstandelse er Jesus ikke ”bare” ånd. Vi har en situation i Lukasevangeliet 24,36-43, hvor Jesus netop siger til sine disciple: ”Føl på mig og se; en ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har.” – og han spiser efterfølgende en stegt fisk for at understrege, at sådan forholder det sig virkeligt.

Sådan er Gud på én gang ånd som et evigt levende væsen, som person ved Ånden, og som Sønnen, der har gjort det guddommelige væsen kendt for os ved at blive menneske.

Venlig hilsen

Hans-Ole
Hans-Ole Bækgaard er cand.theol. præst og formand for Indre Mission. Se hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Treenighed

Treenighed, latin ”trinitatis”, er et teologisk begreb, der er skabt af kirkefaderen Tertullian (død efter 220 e.Kr.) i et forsøg på at afklare forholdet mellem Gud, Jesus Kristus og Helligånden, således at man kunne undgå beskyldningen for at have tre guder.

Far. Søn. Ånd

Giver treenigheden mening? Bibelselskabets Håndbibliotek giver en indføring i begrebet
far søn ånd
119,95

Forfatter: Lars Sandbeck og Rikke Vanggaard
Sidetal: 100 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-933-7