Bibelen online

Lukasevangeliet Kapitel 24

Jesu opstandelse

Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kom kvinderne til graven med de vellugtende salver, som de havde tilberedt. De fandt stenen væltet bort fra graven, og de gik derind, men fandt ikke Herren Jesu legeme. Mens de stod og ikke vidste, hvad de skulle tro, var der med ét foran dem to mænd i lysende klæder. Kvinderne blev forfærdede og bøjede sig med ansigtet mod jorden, men mændene sagde til dem: »Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i Galilæa, og sagde, at Menneskesønnen skulle overgives i syndige menneskers hænder og korsfæstes og opstå på den tredje dag.« Så huskede de hans ord.

Og de vendte tilbage fra graven og fortalte alt dette til de elleve og alle de andre. Det var Maria Magdalene og Johanna og Maria, Jakobs mor, og de andre kvinder, som var sammen med dem. De sagde dette til apostlene, men det lød for dem som løs snak, og de troede ikke kvinderne. Dog rejste Peter sig og løb ud til graven, og da han bøjede sig ind, så han linnedklædet og ikke andet. Han gik så hjem, forundret over, hvad der var sket.

Vandringen til Emmaus

Men samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger tres stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus; de talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem: »Hvad er det, I går og drøfter med hinanden?« De standsede og så bedrøvede ud, og den ene af dem, Kleofas hed han, svarede: »Er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage?« »Hvad da?« spurgte han. De svarede: »Det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket – hvordan vore ypperstepræster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag, siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os; de var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke.«

Da sagde han til dem: »I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed?« Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne.

De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod, som om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde: »Bliv hos os! Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hæld.« Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bords sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Da åbnedes deres øjne, og de genkendte ham; men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden: »Brændte vore hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede Skrifterne for os?«

Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de elleve og alle de andre forsamlet, som sagde: »Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon.« Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet.

Den opstandne Jesus og disciplene

Mens de talte om dette, stod han midt iblandt dem, og han siger til dem: »Fred være med jer!« De blev bange og forfærdede og troede, det var en ånd, de så. Men han sagde til dem: »Hvorfor er I rystede, og hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte? Se på mine hænder og fødder – det er mig. Føl på mig og se; en ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har.« Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og fødder. Og da de af bare glæde stadig ikke kunne tro, men undrede sig, spurgte han dem: »Har I noget at spise her?« De gav ham et stykke stegt fisk, og det tog han og spiste, mens de så det.

Så sagde han til dem: »Dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer: Alt det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne.« Da åbnede han deres sind, så de kunne forstå Skrifterne, og han sagde til dem: »Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer; men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje.«

Jesu himmelfart

Han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud.

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Mark 16,1-8

Joh 20,1-10

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Mark 16,1-8

Joh 20,1-10

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Mark 16,1-8

Joh 20,1-10

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Mark 16,1-8

Joh 20,1-10

Joh 20,12

ApG 1,10

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Mark 16,1-8

Joh 20,1-10

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Mark 16,1-8

Joh 20,1-10

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Mark 16,1-8

Joh 20,1-10

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Mark 16,1-8

Joh 20,1-10

Joh 2,22

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Mark 16,1-8

Joh 20,1-10

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Mark 16,1-8

Joh 20,1-10

Luk 8,2-3

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Mark 16,1-8

Joh 20,1-10

Mark 16,11

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Mark 16,1-8

Joh 20,1-10

Joh 20,3-10

Krydshenvisning:

Mark 16,12-13

Krydshenvisning:

Mark 16,12-13

Krydshenvisning:

Mark 16,12-13

Krydshenvisning:

Mark 16,12-13

Krydshenvisning:

Mark 16,12-13

Krydshenvisning:

Mark 16,12-13

Krydshenvisning:

Mark 16,12-13

Luk 7,16

Joh 6,14

ApG 2,22

Krydshenvisning:

Mark 16,12-13

Krydshenvisning:

Mark 16,12-13

Luk 1,68

ApG 1,6

Krydshenvisning:

Mark 16,12-13

Krydshenvisning:

Mark 16,12-13

Krydshenvisning:

Mark 16,12-13

Krydshenvisning:

Mark 16,12-13

Krydshenvisning:

Mark 16,12-13

Luk 24,46

ApG 3,18

Fil 2,8-9

Hebr 2,10

1 Pet 1,11

Krydshenvisning:

Mark 16,12-13

5 Mos 18,15

Sl 22

Joh 1,45

ApG 17,3

Krydshenvisning:

Mark 16,12-13

Krydshenvisning:

Mark 16,12-13

Krydshenvisning:

Mark 16,12-13

Luk 9,16 22,19

Krydshenvisning:

Mark 16,12-13

Krydshenvisning:

Mark 16,12-13

Krydshenvisning:

Mark 16,12-13

Krydshenvisning:

Mark 16,12-13

1 Kor 15,4-5

Krydshenvisning:

Mark 16,12-13

Krydshenvisning:

Mark 16,14-18

Joh 20,19-23

ApG 1,1-14

Krydshenvisning:

Mark 16,14-18

Joh 20,19-23

ApG 1,1-14

Krydshenvisning:

Mark 16,14-18

Joh 20,19-23

ApG 1,1-14

Krydshenvisning:

Mark 16,14-18

Joh 20,19-23

ApG 1,1-14

Krydshenvisning:

Mark 16,14-18

Joh 20,19-23

ApG 1,1-14

Krydshenvisning:

Mark 16,14-18

Joh 20,19-23

ApG 1,1-14

Joh 21,5 21,10

Krydshenvisning:

Mark 16,14-18

Joh 20,19-23

ApG 1,1-14

Krydshenvisning:

Mark 16,14-18

Joh 20,19-23

ApG 1,1-14

Krydshenvisning:

Mark 16,14-18

Joh 20,19-23

ApG 1,1-14

Luk 24,6-7

Krydshenvisning:

Mark 16,14-18

Joh 20,19-23

ApG 1,1-14

Krydshenvisning:

Mark 16,14-18

Joh 20,19-23

ApG 1,1-14

Luk 24,26

Joh 20,9

ApG 26,22-23

Krydshenvisning:

Mark 16,14-18

Joh 20,19-23

ApG 1,1-14

Mika 4,2

ApG 2,38 10,43

Krydshenvisning:

Mark 16,14-18

Joh 20,19-23

ApG 1,1-14

Joh 15,27

ApG 2,32

Krydshenvisning:

Mark 16,14-18

Joh 20,19-23

ApG 1,1-14

Dom 6,34

Joh 15,26 16,7

ApG 1,4 2,1-4

Krydshenvisning:

ApG 1,9-12

Krydshenvisning:

ApG 1,9-12

Mark 16,19

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.