I kristendommen tror man på, at Gud er treenig. Faderen, Sønnen og Helligånden er ikke det samme, men de er samtidig ét. Helligånden afbildes ofte som en due. "The Holy Trinity" fra ca. 1503-1508 af Jean Bourdichon (1457-1521). Foto: Wikimedia commons.
I kristendommen tror man på, at Gud er treenig. Faderen, Sønnen og Helligånden er ikke det samme, men de er samtidig ét. Helligånden afbildes ofte som en due. Foto: Wikimedia Commons

Brevkassen: Er Jesus og Helligånden den samme?

Både Jesus og Helligånden er en del af Treenigheden. Den kristne Gud er nemlig både én og tre: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, skriver Cecilie Vestergaard Raaberg.

Kære Bibelselskabet,

Hvor vil I anbefale, at jeg læser om Jesus? Jeg tænker på alt det med, hvordan han blev behandlet her på jorden, hans medfølelse og lidelse. I Det Nye Testamente eller..? Og hvor læser jeg mere om Helligånden?

Jeg har et sidste spørgsmål. Sådan som jeg umiddelbart forstår det, så bliver Jesus til Helligånden, så Jesus i form af Helligånden kan være allestedsnærværende. Hvorfor tilbeder man så både Jesus og Helligånden i dag? Hvorfor ikke kun Helligånden?

Kærlig hilsen og rigtig god solskinsdag,
Kristina

***************************

Kære Kristina,

Tak for dine spørgsmål. Jeg vil bestemt give dig ret i, at Det Nye Testamente er et vældigt godt sted at lære mere om Jesus og Helligånden.

Det Nye Testamente er den del af Bibelen, hvor vi hører om Jesus fra hans undfangelse og til hans opstandelse fra de døde. Det sker i de fire evangelier Matthæusevangeliet, Markusevangeliet, Lukasevangeliet og Johannesevangeliet.

Og efterfølgende hører vi om den betydning hans liv, død og opstandelse havde for de første kristne. Det sker i Apostlenes Gerninger og de mange breve i Det Nye Testamente, fx Romerbrevet og Korintherbrevene. Helligånden har en særligt central plads i Apostlenes Gerninger, men fordi den er Guds ånd er den en essentiel del af hele Bibelen.

Efter Kristus' opstandelse fra de døde farer han til himmels. Det fejrer kirken på Kristi himmelfartsdag. Himmelfarten betyder blandt andet, at Jesus ikke længere er bundet til et bestemt geografisk sted på jorden, men at han er i himlen og derfor overalt og allestedsnærværende.

Inden himmelfarten har Kristus lovet sine disciple, at han i stedet vil sende dem en talsmand, nemlig Helligånden. Helligånden kommer pinsedag og det fejrer kirken stadig i pinsen. Jesus bliver altså ikke til Helligånden, men Helligånden kommer til jorden, efter Jesus har forladt den.

Dit spørgsmål er stort, men godt og vigtigt, for det handler om centrum i kristendommens gudsforståelse, nemlig om treenigheden. Altså, at man i kristendommen tror på, at Gud er treenig. Han er både Faderen, Sønnen og Helligånden. Faderen, Sønnen og Helligånden er ikke det samme, men de er samtidig ét.

Der er ikke tre guder, men én Gud. I kirkens tradition har man forklaret det ved at tale om, at Gud er ét væsen, men tre personer. Nedenfor er der en række artikler, du kan læse, som går lidt mere i dybden.

Med venlig hilsen
Cecilie Vestergaard Raaberg

Cecilie Vestergaard Raaberg er uddannet cand.theol fra Københavns Universitet i 2007. Hun er teologisk medarbejder hos Bibelselskabet og var fagredaktør på Den Nye Aftale. Se hendes andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Treenigheden i Bibelen

Man kan ikke læse noget eksplicit om treenigheden i Bibelen, men der er alligevel flere steder, hvor man møder Faderen, Sønnen og Helligånden. Fx ved Jesus’ dåb:

I Matthæusevangeliet kapitel 3 og Markusevangeliet kapitel 1 bliver Jesus døbt af Johannes Døber i Jordanfloden. Efter dåben daler Helligånden ned over ham som en due og Guds stemme lyder fra himlen, at Jesus er hans elskede søn.