"Christ in the House of Mary and Martha" fra ca. 1620 af Diego Velázquez (1599-1660). Findes på National Gallery i London.
Synet på kvinder er ikke entydigt i Bibelen. Man kan både finde rige beskrivelser af travle og udadvendte liv, anvisninger om kvindens plads som tilbagetrukket moder og husmoder og fremstillinger af kvindelige disciple, skriver sognepræst Margrethe Koch. Billedet er malet af kunstneren Diego Velázquez. Foto: Wikimedia Commons

Brevkassen: Er kvindens plads i hjemmet?

Katrine vil gerne vide, hvad Bibelen siger om kvinder - sognepræst Margrethe Dahlerup Koch hjælper med et svar.

Til Bibelselskabets brevkasse

Er der et sted i Bibelen, hvor der næsten direkte står, at kvindens plads er i hjemmet eller som moder til børnene?

Mvh.

Katrine

***************************

Kære Katrine,

Ja, da. Der er steder, hvor det ikke bare står næsten direkte, men direkte. Men det interessante er, at der også er steder, hvor der står noget andet om kvindens rolle. For overskuelighedens skyld vil jeg holde mig til Det Nye Testamente; men du kan for din egen fornøjelse lige kaste et blik i Ordsprogenes Bog, kap. 31,10-31, hvor den dygtige kvinde bliver beskrevet, og hvoraf det fremgår, at kvindens plads i hjemmet i oldtidens Mellemøsten var noget mere udadvendt og aktiv end en Maude Varnæs’ i mellemkrigstidens Danmark.

I Paulus’ Første Brev til Timotheus er der i kapitel 2, v. 9ff en beskrivelse af, hvordan en god, kristen kvinde skal opføre sig. Der står, hvilken frisure hun ikke skal have, og hvordan hun ikke skal være klædt. Og i v. 15 står, at en kvinde skal frelses ”ved barnefødslen – hvis de da holder fast ved tro og kærlighed og hellighed med besindighed”. Altså en meget håndfast og direkte arbejdsbeskrivelse: Kvinder skal føde børn, og de skal lade mændene om at bestemme både ude og hjemme. Kvinder må ikke være lærere, dvs. tage ordet i menigheden og til gudstjenesten.

Længere henne i brevet, i kapitel 5, er der en lang passage, som handler om enker. I den forbindelse bliver det understreget, at unge enker skal gifte sig igen og føde børn og styre hus. Kort sagt opføre sig som kvinder i resten af samfundet gør.

En passage i Lukasevangeliet afspejler, at diskussionen om kvindens rette plads ikke har været lukket i menighederne. Jeg tænker på Lukasevangeliet 10,38-42 om Martha og Maria og deres to forskellige måder at tage imod Jesus på. Martha har valgt pladsen i køkkenet. Maria ”satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord”. Der er ulmende kvindeoprør i den lille uskyldige beskrivelse af Maria. For kvinder sad dengang ikke ned, når der var gæster (sådan var det såmænd også her i landet langt op i forrige århundrede) – og da slet ikke ved fremmede mænds fødder. Maria indtager den mandlige discipels positur og plads. Hun opfører sig som en mand. Og Jesus siger ovenikøbet, at det har hun både ret til og ret i at gøre. ”Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende”. Hun er, hvor Jesus er. Og det er det, der er et menneskes rette plads, uanset køn.

Med venlig hilsen

Margrethe Dahlerup Koch

Margrethe Dahlerup Koch er cand.theol. og sognepræst i Tim. Se hendes andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Ordsprogenes Bog kapitel 31,10-15

v10  En dygtig kvinde, hvor findes hun?

Hun er langt mere værd end perler.

v11  Hendes mand stoler på hende,

det skorter ikke på udbytte.

v12  Hun handler godt imod ham, aldrig ondt,

så længe hun lever. 

v13  Hun sørger for uld og hør,

ivrigt arbejder hendes hænder. 

v14  Hun er som handelsmandens skibe,

langvejsfra henter hun føden. 

v15  Hun står op, mens det endnu er nat,

hun skaffer føde til sit hus og giver ordrer til sine piger.