Jesus og Maria Magdalene.
Maria Magdalene er også kendt som ”Den angrende Maria Magdalene”. Det er alment accepteret i dag, at der ikke er nogen baggrund i teksterne for opfattelsen af Maria Magdalene som en angrende synderinde. Foto: Pixabay.

Vidste du: Om Maria Magdalene

Maria Magdalene er en af de mere omdiskuterede personer i Det Nye Testamente. Hendes figur har altid været omgærdet af en vis mystik, og Dan Browns ”Da Vinci Mysteriet” bar kun brændsel til bålet. Uanset hendes videre skæbne i kristendommen er Maria Magdalene en spændende og central person i fortællingen om Jesus. Lær hendes egen historie bedre at kende her

Maria Magdalene bliver specifikt nævnt i Bibelen nogle gange, men i traditionen er hun blevet blandet sammen med andre kvinder i Det Nye Testamente.

 • I Lukasevangeliet 7,36 fortælles om en kvinde, der vaskede Jesus’ fødder med sine tårer, tørrede dem med sit hår og salvede dem i olie.

   
 • Lukasevangeliet 10,38 fortæller om Martha og Lazarus’ lærevillige søster, der lytter til Jesus’ ord.

   
 • Endelig er der den navngivne Maria Magdalene, som i Lukasevangeliet 8,2 følger Jesus rundt, efter han har jaget syv onde ånder ud af hende.

   
 • I traditionen er det blevet tolket som tre forskellige fortællinger om Maria Magdalene, men det menes nu, at det er tre forskellige kvinder. Derfor er det også generelt accepteret i dag, at fremstillingen af Maria Magdalene som en angrende prostitueret (”kvinden med alabasterkrukken” fra den første fortælling) er uden hold i teksten.

   
 • Det var pave Gregor den Store (540-604), der sammensmeltede de tre omtalte kvinder til Maria Magdalene. Først i 1964 satte Vatikanet under pave Paulus VI igen skel mellem Maria Magdalene og den angrende kvinde.

   
 • Maria Magdalenes vigtigste rolle i Bibelen er som vidne til Jesus’ død og opstandelse. Markus-, Matthæus- og Johannesevangeliet nævner alle, at hun var til stede ved korsfæstelsen. Markus og Matthæus fortæller desuden, at hun overværede Jesus' gravlæggelse sammen med ”den anden Maria” – almindeligvis betragtet som værende Jesus’ moder. I alle fire evangelier er det Maria Magdalene – enten alene eller sammen med én eller flere andre – der opdager den tomme grav.

   
 • Ifølge Johannes og Markus viste Jesus sig for første gang efter opstandelsen for Maria Magdalene alene.

   
 • Efter opstandelsen nævnes Maria Magdalene ikke igen i Det Nye Testamente og hendes skæbne er uvis.

   
 • Hun nævnes til gengæld adskillige gange i forskellige gnostiske tekster, hvor hun ofte fremstår som den førende discipel eller den, Jesus elskede mest. Der er ingen indikation i de apokryfe tekster på, at Maria Magdalene var Jesus’ hustru, og et sådant ægteskab bliver ikke diskuteret i de bibelske tekster.

   
 • Teorien om at Maria Magdalene og Jesus var gift stammer fra middelalderen. Specielt katharerne anses som ophavnsmænd til idéen.

Katharister

Katharismen var en dualistisk gnostisk og kristen bevægelse, der opstod i Frankrig i 1100-tallet. 

Navnet kathar stammer fra det græske katharoi: ”de rene”. 

Grundprincippet var bl.a. at verden var skabt af en mindre guddom, men mennesket indeholdt en del af Guds lys. Menneskets ånd var derfor en gnist af renhed fanget i en fordærvet og mangelfuld fysisk verden.