Malerio af Willem Willemsz van den Bundel
Elisa forbander de børn, der gør nar af ham, hvorefter to bjørne går løs på børnene. Maleri af Willem Willemsz van den Bundel. Foto: Wikimedia Commons

20.11.2017

Brevkassen: Findes der humor i Bibelen?

Erik vil gerne vide om der findes eksempler på humor i Bibelen. Mogens Müller, Professor i Det Nye Testamente, kommer med et svar

Til rette vedkommende

Findes der eksempler på humor i biblen?

Venlig hilsen

Erik

**********************************************

Kære Erik

Morskab og latter er ikke et hyppigt tema i Bibelen. Latteren er som regel pinagtig, som når Abraham og Sara ler, da Gud forjætter, at de trods hendes høje alder skal få en søn (1 Mos 17,17; 18,12 og 21,6, hvor det gælder, at Sara bliver til latter).

Latter kan figurere sammen med spot eller som udtryk for spot (Sl 2,4; 37,13; Jer 48,26; Ez 23,32). Prædikeren foretrækker græmmelse for latter med den begrundelse, at hjertet kan være glad, selv om ansigtet er mismodigt (Præd 7,2; jf. også Præd 3,4; Ordsp 14,13). Latter kan dog enkelte gange i Det Gamle Testamente optræde som ensbetydende med den gode jubel (Job 8,21; Sl 126,2).

Heller ikke i Det Nye Testamente optræder latter altid som noget positivt, som når det i Jak 4,9 hedder: ”Lad jeres latter afløses af sorg.”  Og når folk ler ad Jesus, er det ikke venligt ment ((Mark 5,40; Matt 9,24 og Luk 8,53), og der optræder i Luk 6,25 et veråb over dem, der nu ler. Dog indgår det i Lukasevangeliets saligprisninger, at de, der nu græder, skal le (Luk 6,21).

Vil man finde humor i Bibelen, skal man derfor kigge efter ironi, som når den bliver opfattet, nok kan fremkalde et smil. Der er her en afgørende grænse til sarkasme, som hyppigt optræder i fordømmelser, som når profeten Amos kalder Samarias overklasekvinder for Basankøer (Am 4,1).

Som eksempler på humor vil jeg fra Det Gamle Testamente blot nævne historien i 2 Kong 2,23-24 om de uartige drenge fra Betel, der råber skaldepande efter profeten Elisa, der bliver vred, vender sig om og forbander dem, hvorefter der kommer to bjørne ud af skoven og sønderirrer 42 af dem. Så ku’ de lære det! Denne groteske fortælling har kaldt på mange åndrige kommentarer.

I Det Nye Testamente ulmer ironien, når fx Markusevangeliet i fortællingen om salvningen i Betania lader Jesus sige til dem, der forarges over spildet af kostbar salve: ”De fattige har I jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt mod dem” (Mark 14,7). Billedet med ham, der med en bjælke i øjet gerne vil hjælpe broderen med en splint i øjet, er også egnet til at kalde smilet frem. Måske er det bedre at tale om en stedvis underfundighed, der skal punktere selvhøjtideligheden og selvretfærdigheden. Men ”overfladisk vid” (Ef 5,4) står ikke i høj kurs.

Mange hilsner

Mogens Müller

Mogens Müller er dr.theol. og professor i Det Nye Testamente ved Københavns Universitet. Se hans andre brevkassesvar

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk