En dråbe i havet.
"En dråbe i havet" er blot en af mange sproglige vendinger, der stammer fra bibelske tekster. Foto: Pixabay

Vidste du: Om Bibelens sprog

Selvom man ikke læser i Bibelen hver dag, har man den alligevel med sig. Også i det dagligdags sprog har Bibelen nemlig sat sig mærkbare spor. Vi har samlet 11 eksempler på populære sproglige vendinger, der stammer fra Bibelen.

"Kast ikke jeres perler for svin."

En kendt del af Bjergprædikenen i Matthæusevangeliet 7,6.

"Den, der graver en grav, kan selv falde i den."

Sådan lyder den besindige pegefinger fra Det Gamle Testamente. Ordsprogenes Bog 26,27.

"Der er intet nyt under solen…” 

Udsagnet var lige så sandt dengang som i dag, hvor det stadig bliver flittigt brugt. Prædikerens Bog 1,9.

”At skille fårene fra bukkene,”  

Jesus deler menneskeflokken i de velsignede og de forbandede. Et andet Matthæus-kapitel (13,25) er grundlag for udtrykket "at skille klinten fra hveden" med nogenlunde samme betydning. Matthæusevangeliet 25,32.

”Hovmod går forud for ulykke, overmod går forud for fald,”  

Citatet er senere blevet til det mere mundrette ”Hovmod står for fald”. Ordsprogenes Bog 16,18.

”Som en dråbe i havet..."

Så lille er menneskets liv i forhold til evigheden. Fra den apokryfe Siraks Bog 18,10.

”…enhver, der har hastværk, kommer til at lide mangel.”  

Eller i den gængse danske version: ”Hastværk er lastværk.” Ordsprogenes Bog 21,5.

”Mennesket skal ikke leve af brød alene.”  

Med de ord afviste Jesus Djævlens fristelser, da han havde sultet 40 dage og nætter i ørkenen. Matthæusevangeliet 4,4.

”Lad ikke solen gå ned over jeres vrede.”  

Det udmærkede råd stammer fra Efeserbrevet, hvor Paulus maner til retsind og tilgivelse. Efeserbrevet 4,26.

”Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med.”  

I den nye døvebibel er dette udtryk blevet til: ”Hvad hjertet er fuldt af, løber hænderne over med.” Matthæusevangeliet 12,34.

”Den, der ikke er med mig, er imod mig.”  

Det er hverken en konge eller en general der taler her, men Jesus, som taler imod de, der spotter Helligånden. Matthæusevangeliet 12,30.