Jesus, Kristus, Messias, Guds søn, Guds lam. Kært barn har mange navne. Foto: Pixabay
Jesus navn betyder på hebraisk ’Jahve frelser’ - Jahve er det navn, der bruges i Det Gamle Testamente om Gud.

04.04.2018

Brevkassen: Hvad betyder navnet Jesus egentlig?

Hvordan kan navnet Jesus betyde ”Jahve frelser” på hebraisk, når israelitterne ikke måtte udtale Guds navn? Det spørger Ina om. Læs Mettes svar her

Til BibelselskabetI skriver på jeres hjemmeside, at “Jesus” navnet, på hebraisk betyder “Jahve - frelser”.  Kan du fortælle mig hvordan det hænger sammen med, at israelerne jo i årtusinder ikke udtalte Guds navn, fordi de anså det for at være for helligt til at måtte nævnes? (Hvilket jo er grunden til, at vi tilsyneladende i dag er lidt usikre - eller i hvert fald uenige om, hvorvidt navnet er Jahve eller Jehova).På forhånd tak og venlig hilsen fra

Ina Schønbech
***********************************************Kære InaDet er helt korrekt, at jøderne af ærefrygt for det hellige, mystiske navn ”Jahve” undlod at udtale det. I stedet har de sagt adonaj, der betyder ”Herren”.Denne tradition har dog først og fremmest været knyttet til selve tetragrammet (JHVH) og har derfor ikke forhindret jøderne i at benytte sig af teofore navne, altså navne hvor Jahve indgår. Det gælder for eksempel det hebraiske navn Josva, der kan betyde ”Jahve frelser”, og hvis oprindelse må regnes for at være langt ældre end den fromhed, der vokser frem i oldtiden og afholder jøderne fra at udtale JHVH.Ud over brugen af det hebraiske Josva, som er det navn, der gemmer sig bag det græske navn Jesus, dukker der også andre personer med teofore navne op i jødernes hebraiske bibel (Det Gamle Testamente), eksempelvis Elias, der betyder ”min Gud er Jahve”, og Joel – ”Jahve er Gud”.Navne som disse rummer den pointe rent fortællermæssigt, at den bibelske person er knyttet sammen med Jahve gennem den betydning hans eller hendes navn har. I den forbindelse har problematikken omkring udtalen af Jahves navn kunnet løses ved at sige ”min Gud er Herren” og ”Herren er Gud”.    Venlig hilsen

Mette Behrndtz
Mette Behrndtz er ph.d. og sognepræst. Se hendes andre brevkassesvar

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Navnet Jesus

Jesus er den latinske form af det græske ´Jesous´, som gengiver det hebraiske ´Jeshua´, der betyder ´Herren frelser´.I den danske oversættelse af Det Gamle Testamente skrives det enten som ´Jeshua´, eller som ´Josva´.Bortset fra Jesus Sirak og Jesus Justus er Jesus-navnet i den danske bibel forbeholdt Jesus fra Nazaret.