Johannesevangeliet 1:1 - I Begyndelsen var Ordet
"Ordet" er som begreb omdiskuteret i bibelforskningen. Her ses første side i Johannesevangeliet i Codex Alexandrinus. Foto: Wikimedia Commons

27.04.2015

Brevkassen: Hvad betyder "Ordet"?

“I begyndelsen var Ordet, og ordet var hos Gud, og Ordet var Gud”. Sådan kan man læse i Johannesevangeliet. Men hvad betyder "Ordet"? Sådan spørger Holger, og Jesper Tang Nielsen kommer med et svar.

Til Bibelselskabet

Det vil glæde mig meget at få svar på følgende:

Johannesevangeliet begynder med

“I begyndelsen var Ordet, og ordet var hos Gud, og Ordet var Gud”.

Jeg forstår ikke helt betydningen af "Ordet" - er det det skrevne ord, eller hvilken betydning har Ordet her?

Venlig hilsen
Holger

****************************

Kære Holger

Det er, som man siger, et rigtigt godt spørgsmål, du stiller om betydningen af ”Ordet” i Johannesevangeliet 1,1. Det har optaget bibelforskerne meget, og der er mange forskellige svar på det. Jeg vil prøve at præsentere enkelte af dem.

Det første, du skal vide, er, at det danske ”ord” er en oversættelse af det græske ”logos”. Det er i sig selv vanskeligt at finde ud af, hvad det betyder på græsk. Det kan selvfølgelig betyde ”et ord”, men det har en meget mere omfattende betydning. Logos betyder også ”fornuft”, ”lære” eller ”tanke”. Man kender det fra alle de danske fremmedord, der slutter på –logi, for eksempel teologi, geologi, psykologi. Det vil sige ”læren om”- et eller andet.

I den græske filosofi på det tidspunkt, hvor Johannesevangeliet blev skrevet, havde man desuden en forestilling om, at Guds logos, det vil sige Guds fornuft, gennemtrængte alting. Vismanden kunne derfor have del i denne fornuft, når han gennemskuede, hvordan verden (både den materielle og den immaterielle) hang sammen. Den sande vismand var den, der var helt forenet med logos og derfor helt i sammenhæng med den guddommelige fornuft.

Forskere, der mener, at Johannesevangeliet primært er blevet til i et græsk miljø og er påvirket af græsk filosofi, vil derfor sige, at ”ordet” i Johannesevangeliet betyder den guddommelige fornuft, som gennemstrømmer hele verden og gør den forståelig. Det er ifølge den udlægning netop denne fornuft, der bliver tilgængelig i Jesus. Gennem ham bliver de troende derfor som vismænd, der er forenet med Gud.

Hvis man i stedet opfatter Johannesevangeliet som primært påvirket af jødiske strømninger, vil man typisk finde en parallel til det johannæiske logos i den jødiske visdomsfigur, som på græsk kaldes "sofia," hvilket betyder visdom. I flere jødiske tekster finder man en kvindefigur, der er i nær forbindelse med Gud og sendes til jorden for at lære mennesker om den rette levevis (se Ordsprogenes Bog kap. 8 og Jobs Bog kap. 28). På mange måder er også visdommen udtryk for den fornuftige indretning af verden. Men meget ofte er der ifølge teksterne ingen, der lytter til hende, når hun råber på gaderne. Menneskene følger hellere dårskaben.

Forskere fra denne retning mener, at det johannæiske logos simpelt hen er en mandlig udgave af den jødiske sofia. ”Ordet” er altså Guds visdom, som nu kommer tydeligt til stede blandt mennesker. De får gennem Jesus adgang til visdommen, hvilket gør dem til Guds børn.

Nu skal man i øvrigt passe på med at lave et alt for klart skel mellem det græske og det jødiske i det første århundrede, hvor Johannesevangeliet blev skrevet. For eksempel den jødiske filosof Filon af Alexandria udviklede netop på denne tid en filosofi, hvor begrebet logos spillede en afgørende rolle. I hans skrifter er det for øvrigt ofte svært at adskille fra sofia. Man kunne sagtens forestille sig, at forfatteren til Johannesevangeliet havde tænkt noget lignende.

Altså er det formentlig ikke det skrevne ord, der hentydes til i Joh 1,1. Derimod er det en del af Gud selv, hans fornuft eller hans visdom, som bliver tilgængelig gennem hans søn.

Venlig hilsen
Jesper Tang Nielsen

Jesper Tang Nielsen er ph.d. og professor MSO i teologi. Han er studielederfor Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Se hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Johannesevangeliet

"I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke."

Læs Johannesevangeliet kapitel 1 her.