Josef og Jesusbarnet
Josef med Jesusbarnet. Maleri af Guido Reni. Foto: Wikimedia Commons

Brevkassen: Hvad blev der af Jesus' far Josef?

Leif vil gerne vide, hvad der blev af Jesus' far Josef, og professor MSO Jesper Tang Nielsen kommer med et svar.

Hej:

I forbindelse med mange påskeferier i Spanien har vi ofte set de flotte påskeprocessioner, blandt andet i Cordoba i år. Man fremhæver naturligvis Jesus, men også hans mor Maria og enkelte andre, for eksempel i de mange figurer og opsatser, man bærer rundt i gaderne.

I vores lille familie kom vi imidlertid til at tale om, hvad blev der egentlig af Jesus' far Josef?

Ingen af os kan huske ret meget om, hvor han blev af i forbindelse med Jesus' liv, død og opstandelse, og en søgning på Bibelselskabets hjemmeside gav ikke umiddelbart noget svar. Kan I hjælpe os på vej?

/Leif

*********************************************************

Kære Leif,

Det er et godt spørgsmål, hvor Josef blev af. Man kunne sådan set også spørge, hvor han kom fra, for det er lige så besynderligt.

I det ældste evangelium, Markusevangeliet, optræder han nemlig slet ikke. Der hører man kun om Jesu mor og søskende. Tilsyneladende er der slet ingen far. Det er først i de senere evangelier, Matthæus- og Lukasevangeliet, at man hører om Jesu undfangelse og fødsel og i den forbindelse kommer også Marias forlovede ind i billedet. Men han spiller ikke nogen rolle i evangeliernes fortælling om den voksne Jesus. Man hører simpelt hen ikke noget om ham, efter Jesus er blevet voksen.

Efter de nytestamentlige evangelier er der imidlertid skrevet en række skrifter om Jesus og hans barndom.  Det er de såkaldt apokryfe evangelier. I dem får Josef en større rolle. I det skrift, der hedder Thomas’ Barndomsevangelium og handler om Jesus i alderen fem til tolv, er Josef den primære forældre for Jesus. Jesus er ganske uartig, og på et tidspunkt hiver Josef ham i øret.

I skriftet Jakobs Forevangelium, der handler om Marias undfangelse, fødsel og ungdom, optræder Josef også. Man får der at vide, at han er en gammel enkemand, som tager Maria til hustru. At han skal være gammel og tidligere gift, løser det problem, at Jesus siges at have søskende. Når det er halvsøskende fra Josefs første ægteskab, anfægter det ikke Marias jomfruelige status.

Andre skrifter fortsætter fortællingerne om Josef. Et helt skrift, Tømreren Josefs Historie, er viet til en fortælling om Josefs liv og død. Det er i denne sammenhæng Jesus selv, der på Olieberget fortæller sine disciple om Josef. For forfatteren til dette skrift er det vigtigt, at Josef så at sige dør som en kristen, omgivet af Jesus og Maria, mens han beder om forladelse for alle sine synder.

Selv om et af de apokryfe skrifter om Jesu barndom nævner, at Josef ikke var en særlig dygtig tømrer, er han alligevel blevet skytshelgen for arbejderne i den katolske og græsk-ortodokse tradition. Han fejres normalt den 19. marts.

Min pointe, når jeg har beskæftiget mig med disse skrifter, er den narrative udvikling. Tilsyneladende opstår Josef mellem Markusevangeliet og Matthæusevangeliet. Måske fordi det var pinligt, at Jesus havde søskende, som man ikke kendte faderen til. Det problem løser Josef, men så er han måske slet ikke en virkelig historisk person, men en narrativ figur, der har fået sit eget liv i den apokryfe tradition. Det, synes jeg, er spændende at tænke over.

Du kan evt. læse mere om det i min artikel ”Da Jesus blev barn. Jesu fødsel og barndom i de apokryfe evangelier”, i: Lone Fatum, Geert Hallbäck, Jesper Tang Nielsen: Den hemmelige Jesus (København: Alfa 2008), 45-71 (en gennemgang af udviklingen af barndomshistorierne i de kanoniske og apokryfe evangelier.)

Med venlig hilsen

Jesper Tang Nielsen

Jesper Tang Nielsen er ph.d. og professor MSO i teologi. Han er studieleder for Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Se hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Josef i skrifterne

Josef optræder i forskellige apokryfe evangelier, blandt andre disse:

  • Thomas’ Barndomsevangelium
  • Jakobs Forevangelium
  • Tømreren Josefs Historie