Apostlen Thomas. Findes i Rinkenberg/Vogrce, Østrig.
Thomasevangeliet er blevet tilskrevet apostlen Thomas, som også kaldes Thomas Tvivleren eller Thomas Tvilling. Foto: Wikimedia Commons

Brevkassen: Hvor er Thomasevangeliet henne?

Man kan ikke finde Thomasevangeliet i Bibelen, sikkert fordi dets indhold i sin tid blev opfattet som i modstrid med oldkirken. Det fortæller Thomas Reinholdt Rasmussen

Til Bibelselskabet 

Jeg vil gerne vide, hvor man finder Thomasevangeliet i Bibelen?

Venlig hilsen

Morten

******************************

Kære Morten

Man finder ikke Thomasevangeliet i Bibelen. Da Bibelen blev kanoniseret, hvilket betyder, at man valgte hvilke skrifter, der skulle med i Det Nye Testamente, og hvilke der ikke skulle, tog man ikke Thomasevangeliet med i Bibelen.

Thomasevangeliet har ikke nogen egentlig handling, men består af 114 Jesus-ord eller udsagn, som man kalder logier efter logos, som "ord" hedder på græsk. Mange af disse logier findes også i de kanoniske evangelier, særligt Matthæusevangeliet og Lukasevangeliet.

Thomasevangeliet er et af de mange evangelier, der findes uden for Bibelen. Mange af disse evangelier har en særegen teologi. Thomasevangeliet blev fundet i en komplet udgave på koptisk efter Anden Verdenskrig i Egypten og hører sandsynligvis hjemme i gnostiske kredse. Det kan man for eksempel se i logion 24, hvor der tales om det indre menneskes lys, eller logion 29, hvor der skelnes skarpt mellem kød og ånd.

Når Thomasevangeliet ikke kom med i Det Nye Testamente, er det sikkert på grund af denne samhørighed med gnosticismen, som var en modstilling til oldkirken. 

Med venlig hilsen 

Thomas Reinholdt Rasmussen

Thomas Reinholdt Rasmussen er biskop i Aalborg Stift. Se hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Hvad er gnosticisme?

Udspringer af det græske ord gnosis, der betyder erkendelse.

Fællesbetegnelse for en række religiøse filosofier og sekter, der fremkom i hellenistisk-romersk tid.

Indebærer oftest en såkaldt dualistisk filosofi, der bygger på opfattelsen af, at verden består af to modsatrettede ting: Ånd og materie.

Indeholder forestillingen om mytiske kampe mellem det gode og det onde, lyset og mørket, sjælen og legemet.