Lutherbibel fra 1905
I 1534 blev hele Bibelen i Luthers oversættelse udgivet. Her ses en Lutherbibel fra 1905. Foto: Wikimedia Commons

28.04.2017

Brevkassen: Hvad er Luther-Bibelen?

Bibelselskabets generalsekretær, cand.theol. Birgitte Stoklund Larsen, giver her en beskrivelse af, hvad Luther-Bibelen er.

Til Bibelselskabet

Hvad er 'Luther-Bibelen'?

Med venlig hilsen
Dorte

****************************
Kære Dorte,

Luther-Bibelen er den bibel, som man bruger i gudstjenesten i den evangelisk-lutherske kirke i Tyskland – og det er den bibel, man i Tyskland opfatter som Bibelen på tysk, eftersom sproget i Luther-Bibelen har sat dybe spor i sprog og litteratur og kultur i Tyskland.

Som navnet siger, går Luther-Bibelen tilbage til Martin Luthers egen bibeloversættelse. Luther oversatte Det Nye Testamente på bare 11 uger, da han i 1521-22 opholdt sig på Wartburg.

Der var på Luthers tid andre tyske bibeloversættelser i omløb, men Luthers oversættelse udkonkurrerede disse i kraft af det sproglige overskud. Luther oversatte fra originalsprogene, græsk og hebræisk, og ikke som det ellers var almindeligt fra den latinske bibel, Vulgata. Da han oversatte Det Nye Testamente på 11 uger, mens han sad på Wartburg, oversatte han fra den udgave af det græske Ny Testamente, som Erasmus af Rotterdam, tidens førende humanist, havde fået udgivet.

Luthers oversættelse af Det Nye Testamente udkom første gang i september 1522, og Luther begyndte derefter at oversætte Det Gamle Testamente. I 1534 kunne hele Bibelen i Luthers oversættelse udgives. Luther reviderede løbende sin oversættelse i samarbejde med nogle af sine nærmeste medarbejdere. Den udgave, der udkom i 1545, er den sidste udgave, hvor Luther selv har haft fingrene i oversættelsen.

Luther viser sig i sin oversættelse som en stor sproglig begavelse. Hans mål er at oversætte til godt tysk, og det er vigtigt for ham, at bibelsproget ligner det talte dagligsprog. I "Åbent brev om at oversætte" fra 1530 skriver han således:

"Man skal spørge forældrene i hjemmet, barnet på gaden, de almindelige mennesker på torvet, og se på munden, hvordan de snakker og oversætte efter det. Først da forstår de det og mærker, at man taler tysk".

Luther fornyer også det tyske sprog med ord og vendinger som "lokkefugl", "lappeløsning" og "hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med".

Dagligsproget har udviklet sig siden Luthers tid, og Luther-Bibelen er blevet revideret flere gange. Senest er Luther-Bibelen blevet revideret i forbindelse med reformationsjubilæet. Her har bestræbelsen været at få en Luther-Bibel, der tager højde for bibelforskningens aktuelle stade, men som samtidig har de markante sproglige kendetegn og vendinger, der er gået ind i tysk sprog og kultur fra Luthers stærke sprog, så man tydeligt kan identificere denne bibel som netop Luther-Bibelen.

Med venlig hilsen
Birgitte

Birgitte Stoklund Larsen er generalsekretær i Bibelselskabet og uddannet cand.theol. fra Aarhus Universitet. Se hendes andre brevkassesvar.

Har du et spørgsmål til 'Spørg om Bibelen'? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Martin Luther - Lucas Cranach den Ældre
Portræt af Martin Luther - malet af Lucas Cranach den Ældre. Foto: Wikimedia Commons

Reformationsåret

I 2017 er det 500 år siden at Luther fremlagde sine 95 teser.

Læs meget mere om reformationen her.