"Judas Hangs Himself"
Selvmord optræder flere gange i Bibelen med mange forskellige bevæggrunde. To eksempler er den fortvivlede Judas (afbilledet her), der tager sit liv efter at have forrådt, og Samson, der går i døden for at tage sine fjender med sig. Foto: Wikimedia Commons

Brevkassen: Hvad siger Bibelen om selvmord?

Lone vil gerne vide, hvad man kan læse i Bibelen om selvmord. Lektor Morten Hørning hjælper med et svar.

Hej

Jeg er sikker på, at der står noget i Bibelen om selvmord. Jeg vil gerne vide, hvad Bibelen siger, og hvor det står? Håber I kan hjælpe mig.

MVH
Lone

*******************************

Kære Lone

Man kan sige, at Bibelen på en og samme gang udtaler sig - og ikke udtaler sig om selvmord. Selve begrebet "selvmord" er af nyere dato, men det at tage sig eget liv var naturligvis kendt i oldtiden og der er også en mindre række eksempler i Bibelen:

I Dommerbogen 9,54 læser vi om Abimelek, som bliver såret af en kvinde, der kaster en kværnsten i hovedet på ham, hvorefter han beder sin våbendrager om at slå ham (helt) ihjel.

I Første Samuelsbog 31,14 og Første Krønikebog 10,4-5 læser vi om kong Saul, der bliver såret af filistrene, hvorefter han kaster sig ned over sit sværd for at slå sig ihjel.

I Anden Samuelsbog 17,23 begår Davids tidligere rådgiver, Akitofel, selvmord ved at hænge sig selv.

I Første Kongebog 16,18 begår Zimri selvmord, da hans politiske plan slår fejl.

Man kunne også nævne Samson, der slår sig selv ihjel i templet i Gaza for at tage så mange filistre som muligt med sig i døden (Dommerbogen 16,29-30).

I Det Nye Testamente har vi det berømte eksempel med Judas, der slår sig selv ihjel, efter at han har forrådt Jesus (Matthæusevangeliet 27,3-10 og Apostlenes Gerninger 1,16-20).

Endelig er der udsagnet i Johannesevangeliet 8,22, hvor Jesus' tale om at gå bort tolkes som et muligt selvmord.

Det er en gennemgående tanke i Det Gamle Testamente såvel som Det Nye Testamente, at livet er helligt (jf. de første love til Noa i Første Mosebog 9,6) og derfor skal beskyttes. For så vidt er det også overraskende, at vi ikke finder en egentlig lov mod selvmord i Moseloven eller i Det Nye Testamente f.eks. i Jesus' formaninger eller Paulus' breve. Derimod finder vi i lyset af Jesus' selvopofrende død en tanke om at være villig til at dø for evangeliets skyld (fx Matthæusevangeliet 10,39; Matthæusevangeliet 16,25 og Filipperbrevet 1,21). Dette udvikler sig til martyrtraditionen, der var stærk i Oldkirken og for så vidt også i dag, hvor kristne oplever forfølgelse for deres tros skyld.

Med venlig hilsen
Morten Hørning Jensen

Morten Hørning Jensen er ph.d. og lektor på Menighedsfakultetet. Se hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk 

Her kan du få hjælp

Kirkens Korshær driver Sct. Nicolai Tjenesten, som er en telefontjeneste, der findes i hele landet. Historisk blev Sct. Nicolai Tjenesten oprettet som svar på et højt antal af selvmord. Her kan man ringe ind og møde et lyttende øre, hvis man overvejer selvmord. Man kan også ringe ind, hvis man har andre problemer eller blot har brug for at tale med et andet menneske.

Ring på 70 120 110.