Brevkassen: Hvem køber Ruth?

Hej brevkasse

Jeg er stødt på en sætning i Ruths Bog kapitel 4, vers 5, som slet ikke giver mening i 1992-oversættelsen, og som da også er oversat anderledes i ældre versioner - og også i tyske og engelske oversættelser.

Der står i 1992-udgaven: " Den dag du køber marken af No´omi, da køber jeg den moabitiske enke Ruth, for at..."

I alle andre udgaver, jeg er stødt på, står der: "... da køber du også ..."

Hvad er rigtigt?

Venlig hilsen Ingrid

****************************

Kære Ingrid

Tak for dit spørgsmål til Ruths Bog. I den hebraiske tekst til Ruth 4,5 står der første person ental ('jeg køber'), hvis man alene læser konsonanterne. Hvis man også læser de langt senere indføjede vokaler, står der anden person ental ('du køber'). I 1992-oversættelsen følger man konsonantteksten ('jeg køber'), da den formentlig er den mest autentiske. Sætningen betyder, at hvis løseren køber marken af No'omi, så skal han vide, at Boaz har besluttet at gifte sig med Ruth. Og hvis Ruth får en søn, så skal denne søn arve efter Ruths første mand. Det vil betyde, at løseren i så fald må give afkald på marken igen.

Hvis løseren selv gifter sig med Ruth, skal han også lade deres første søn arve marken, da denne søn skal have sin arv efter Ruths første mand. Så i begge tilfælde vil han, hvis der kommer en søn, miste retten til marken. Derfor ønsker han ikke at købe den. 

Med venlig hilsen

Kirsten Nielsen

Kirsten Nielsen er dr.theol og tidligere professor i Det Gamle Testamente ved Aarhus Universitet. Se hendes andre brevkassesvar.

Har du et spørgsmål om Bibelen? Send dit spørgsmål til spoerg@bibelselskabet.dk

Se brevkassens panel

Hebraisk med og uden vokaler

Den hebraiske tekst bestod oprindeligt kun af konsonanter. Først i de sidste århundreder af det første årtusinde e.Kr. tilføjede en gruppe jødiske lærde, masoreterne, vokaltegn til teksterne.