Da de andre disciple fortæller Thomas, at de har set den opstandne Kristus, vil Thomas kun tro det, hvis han selv kan stikke fingrene i Jesus’ sår. Han vil selv kunne sikre sig, at det faktisk er Jesus. Maleri af Caravaggio, 1602. Kilde: Wikimedia Commons.
Da de andre disciple fortæller Thomas, at de har set den opstandne Kristus, vil Thomas kun tro det, hvis han selv kan stikke fingrene i Jesus’ sår. Han vil selv kunne sikre sig, at det faktisk er Jesus. Maleri af Caravaggio, Wikimedia Commons.

Tine Lindhardt og Cecilie Vestergaard Raaberg

Bibelens personer: Thomas

Thomas er en af Jesus’ 12 disciple og mest kendt fra Johannesevangeliet. Den fortælling har gjort, at han ofte kaldes for Thomas Tvivleren, Den Tvivlende Thomas eller Den Vantro Thomas. Han vil nemlig ikke tro på, at Jesus er stået op fra de døde, før han selv har set det med egne øjne.

Tvillingen

Thomas’ tilnavn er Didymos, som på græsk betyder tvilling. Nogen mener, at det hentyder til, at han altid er i to sind.

Han er på den ene side Jesus’ discipel og bekender sig til ham, men samtidig stiller han flere gange spørgsmålstegn ved Jesus og hans lære, for eksempel Johannesevangeliet 11,16 og 14,5 og altså ikke mindst 20,24-29.

Det er et godt billede på, at tvivlen altid er troens tvilling: de to – tro og tvivl - følges ad som, ja tvillinger. Det vilkår er her personificeret i Thomas.

Tvivleren

Da de andre disciple fortæller Thomas, at de har set den opstandne Kristus, vil Thomas altså kun tro det, hvis han selv kan stikke fingrene i Jesus’ sår, hans naglemærker. Han vil selv kunne sikre sig, at det faktisk er Jesus.

Da den opstandne Kristus besøger sine disciple igen, tilbyder han derfor Thomas at røre ved hans sår. Han opfordrer ham samtidigt til at tro og ikke være vantro.

Thomas reagerer ved at svare: ’Min Herre og min Gud’. Han opdager nu, at han ikke behøver håndfaste beviser.

En moderne Thomas

Men det står altså tilbage, at Thomas ikke umiddelbart tror på, at Jesus er stået op fra de døde, ved blot at høre om det. Det er alle andre kristne efter opstandelsen jo ellers henvist til.

Derfor bruger Jesus også Thomas til at sige, at de, som tror på Jesus uden selv at have set ham, er salige, eller velsignede, som der står i Bibelselskabets nye oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk, Den Nye Aftale.

I dag kan man således spejle sig i Thomas, hans tro og hans tvivl, for den splittede Thomas ligner det splittede, moderne menneske.

Men vi bliver også forsikret om, at selvom man ikke lever samtidig med Jesus og derfor ikke fysisk kan stikke fingrene i hans sår, kan man tro på ham.

Man kan tro på, at han er stået op fra de døde og derfor er nærværende den dag i dag.

Johannesevangeliet 20,24-29

Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom.

De andre disciple sagde til ham: »Vi har set Herren.« Men Thomas sagde til dem: »Hvis jeg ikke ser naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke.«

Otte dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukkede, og stod midt iblandt dem og sagde: »Fred være med jer!«

Derpå sagde han til Thomas: »Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende.«

Thomas svarede: »Min Herre og min Gud!« Jesus sagde til ham: »Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror.

Læs hele kapitlet.

Påsken

Refleksioner over påskens fortælling
påsken profilhæfte
20,00

Forfatter: Henrik Wigh-Poulsen
Sidetal: 34 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-823-1
Mål: 10,5 x 15 cm