Noa ofrer dyr.
Noa bragte et brændoffer af alle de rene dyr og alle de rene fugle. Maleri af Joseph Anton Koch. Foto: Wikimedia Commons

Brevkassen: Hvor fandt Noa dyr til sine brændofre, når der kun var to af hver på arken?

Allan forstår ikke, hvor Noa fandt dyr til sine brændofre. Carsten Vang hjælper med et svar.

Til brevkassen

Hvordan kunne Noa bringe et brændoffer til Gud, efter de havde fundet land igen, når der kun var en han og hun af hver slags i arken? Det vil jo gå ud over den ene art. Jeg formoder, at de ikke har formeret sig ombord på arken?

MH
Allan

********************************

Kære Allan

Der var heller ikke bare et par af hver slags i arken. Ifølge Første Mosebog 7,2-3 skulle Noa tage syv par af de rene dyr og fugle og et par af de urene dyr med ind i arken. Derfor kunne han bringe et brændoffer af de rene dyr og fugle efter syndfloden (8,20), uden at nogen af disse arter ville nærme sig udslettelsesgrænsen.

Første Mosebog 7,2-3 giver for så vidt hele svaret. Alligevel bør der føjes nogle bemærkninger til. For den danske oversættelse siger jo i 6,19-20, at Noa skulle lade kun ét par af alle dyrearter få plads i arken. Mens 6,19-20 taler om ét par af hver eneste slags, taler 7,2-3 om syv par af de rene dyr og fugle.

Mange forskere forklarer denne modsætning med, at syndflodsberetningen oprindeligt har bestået af flere kilder, som oprindeligt har afveget en del fra hinanden. Andre forskere fremfører, at vi skal læse beretningen om syndfloden i lyset af næroriental litterær stil i oldtiden, hvor gentagelser spiller en vigtig litterær rolle, og hvor mere detaljerede informationer i fortællingen udfylder og supplerer mere generelle informationer givet i starten.

Nu er det således, at den hebraiske tekst bag 6,19-20 ikke udtrykkeligt taler om "ét par" i modsætning til flere. Talordet "ét" forekommer slet ikke. Ordret står der i vers 19: "Af alt levende, af alt kød, to af alt skal du bringe ind i arken …" Og vers 20b gentager: "… to af alt skal komme til dig for at overleve". Det afgørende er, at alle dyrearter skal kunne overleve og formere sig efter syndfloden. Derfor skal hver slags dyr være repræsenteret ved han og hun.

Hvis Første Mosebog 6,19-20 havde ønsket at fremhæve, at Noa kun skulle medbringe ét par af hver slags til forskel fra to eller flere par, skulle det have været udtrykt anderledes på hebraisk. Nu hedder det blot, at Noa skulle lade to af hver slags få plads i arken.

Den enkleste løsning på den tilsyneladende modsætning mellem 6,19-20 og 7,2-3 er, at Guds indledende instruktion til Noa i 6,13-21 er af generelt art og blot nævner, at arken skal kunne rumme to af hver slags dyr. Da arken er færdigbygget, og Guds instruktion om dyrene skal føres ud i livet, får Noa en mere detaljeret befaling i 7,2-3: Nu skal han aktivt udtage syv par af de rene dyr og ét par af de urene dyr.

De "rene dyr og fugle" er i denne sammenhæng ikke de dyr og fugle, som måtte spises (i modsætning til i Tredje Mosebog 11), men de, som kunne bruges som offerdyr. Det fremgår af 8,20. Antallet af arter, hvoraf der skulle syv par med i arken, har derfor ikke været stort.

Læser vi beretningen om syndfloden i dens nuværende sammenhæng, har Noa aktivt udtaget syv par af de rene dyr og fugle. Han kunne således bringe Gud et brændoffer efter syndfloden af nogle af de få dyr og fugle, som han og samtiden betragtede som kultisk rene.

Med venlig hilsen
Carsten Vang

Carsten Vang er lektor ved Menighedsfakultetet. Læs hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Første Mosebog: Dyrene i arken

Første Mosebog 6,19-20 giver den generelle vejledning: To af hver slags dyr og fugle, han- og hunkøn.

Første Mosebog 7,2-3 giver den mere specifikke vejledning: Syv par af de rene dyr, som må bruges ved ofringer, og et par af de andre dyr.

Første Mosebog 8,20-21 Noa ofrede af de rene dyr og af fuglene.