De vise mænd. Mosaik fra basilikaen Sant'Apollinare Nuovo i Ravenna. Kilde: Wikimedia Commons.
På denne mosaik fra 500-tallet fra basilikaen Sant'Apollinare Nuovo i Ravenna kan man også se de vise mænds navne. Kilde: Wikimedia Commons.

04.01.2019

Brevkassen: Hvor kommer de vise mænds navne fra?

Navnene Kasper, Melchior og Balthazar nævnes ikke i Bibelen, men alligevel har de en stærk plads i den kristne tradition. Men hvor stammer navnene egentlig fra?

 

Hej Brevkasse.

Hvor kommer de vise mænds navne fra? Jeg har altid hørt, at de vise mænd hedder Kasper, Melchior og Balthazar, men når jeg læser i Bibelen, kan jeg ikke finde disse navne. Hvor kommer de så fra?

Venlig hilsen
Emma

***********************************************

Kære Emma

Du har fuldstændig ret, navnene på de tre vise mænd optræder nemlig intet sted i Bibelen. Det eneste sted, hvor disse mænd er nævnt, er i Matthæusevangeliet kapitel 2,1-12, hvor de beskrives som magoi (på dansk bruger vi begrebet mager), der var den tids stjernetydere. Magoi var desuden præstegruppen inden for Zarathustrianismen, som var den primære religion i Partherriget på Jesus' tid. Når Matthæusevangeliet skriver, at mændene kom fra Østerland, er det derfor meget tænkeligt, at Matthæus sigter til disse. Vi har da også overleveret et apokryft evangelium, Det Syriske Barndomsevangelium, fra 500-tallet, som fortæller, at nogle magoi kom østfra til Jerusalem, fordi Zarathustra havde forudset det.

Det er også i 500-tallet, vi møder navnene på disse mænd for første gang, nemlig i en latinsk oversættelse af en græsk krønike (Excerpta Latina Barbari), hvor de benævnes Bithisarea, Melichior og Gathaspa. En lidt senere tekst fra 800-tallet (Collectanea et Flores), giver flere detaljer. Her beskrives de tre mænd: Melchior som en gammel og hvidhåret mand med skæg, Caspar som en skægløs dreng, Balthasar som en mørkhåret mand også med skæg. Om alle tre står der, at de var iført syrisk tøj.

Som det fremgår udviklede navnene sig igennem tiden, og på dansk kalder vi altså de tre mænd Kasper, Melchior og Balthazar. Dette er de navne, som vi primært bruger i den vestlige tradition, men faktisk kendes de tre mænd under andre navne både i den syriske tradition, den østlige tradition og den kinesiske tradition. Uanset navnene skildrer disse traditioner dem som tre, men i Matthæusevangeliet nævnes der jo intet antal.
Tretallet stammer derimod fra den oldkirkelige teolog, Origenes, der levede i 200-tallet, og som fandt en forbindelse i antallet af gaver: tre gaver måtte jo betyde tre mænd.

At de tre mænd gik fra at være magoi til at være konger stammer fra en anden oldkirkelig teolog, Tertullian, der ligeledes levede i 200-tallet, og som skrev i skriftet Mod Markion, at de tre var næsten som konger. Denne status som konger støttes desuden af flere bibelske steder, eksempelvis Esajas' Bog kapitel 60 og Salme 72, som begge indeholder beskrivelser af konger, der kommer langvejs fra med gaver. Derfor overrasker det ikke, når den vestlige tradition beskriver Kasper som konge i Indien, Melchior i Persien og Balthazar i Arabien.

De tre navne har altså en lang og indholdsrig tradition bag sig, selvom de ikke er at finde i Bibelen.

Med venlig hilsen
Margrethe

Margrethe K. Birkler Nielsen er stud.teol. på Aarhus Universitet og instruktor i Bibelkundskab og Studium Generale. Læs Margrethe K. Birkler og Kasper Bro Larsens spændende artikel om oversættelsen af Fadervor i det digitale tidsskrift Bibliana.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

De vise mænd

Matthæusevangeliet er det eneste af de fire evangelier, der nævner disse mænd. Formodentlig er fortællingen skabt af forfatteren som en foregribelse af den ikke-jødiske verdens hyldest til Jesus Kristus. En meget sen tradition (1700-tallet) vil vide, at de alle tre led martyrdøden, og legendedannelsen fortæller, at der ligger relikvier fra de tre vise mænd i Köln og Milano.

En nat i Betlehem

Bjarne Reuters gendigtning af juleevangeliet. For hele familien
En nat i Betlehem
249,95

Mangler pt

Forfatter: Bjarne Reuter
Illustrator: Kamilla Wichmann
Sidetal: 60 sider
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-866-8