Bibelen online

Salmernes Bog Kapitel 72

Af Salomo.

Gud, overdrag dine domme til kongen,

din retfærd til kongesønnen,

så han dømmer dit folk med retfærdighed

og dine hjælpeløse med retsindighed.

Bjergene skal bære fred for folket,

og højene retfærdighed.

Han skaffer folkets hjælpeløse ret,

han hjælper de fattige

og knuser undertrykkerne.

Han skal leve, så længe solen

og månen er til, slægt efter slægt.

Som regnen falder på nyslåede enge,

som regndråber væder jorden,

skal retfærdighed blomstre i hans dage

og freden være stor, til månen forgår.

Han skal herske fra hav til hav

og fra floden til jordens ender.

Hans modstandere skal falde på knæ for ham,

hans fjender skal slikke støv.

Konger fra Tarshish og fjerne øer

skal frembære gaver,

Sabas og Sebas konger

skal bringe tribut.

Alle konger skal kaste sig ned for ham,

alle folkeslag skal tjene ham.

Han redder den fattige, der råber om hjælp,

og den nødstedte, som ingen hjælper.

Han forbarmer sig over svage og fattige,

han redder de fattiges liv;

fra undertrykkelse og vold udfrier han dem,

deres blod er dyrebart i hans øjne.

Gid han må leve

og modtage af Sabas guld!

De skal bestandig bede for ham,

velsigne ham dagen lang.

Gid der må være overflod af korn i landet,

på bjergtoppene skal det bølge;

som Libanon skal dets frugt modnes,

dets korn skal stå som græsset på marken.

Gid hans navn må leve for evigt,

så længe solen er til, skal hans navn vokse.

De skal velsigne sig i ham,

alle folk skal prise ham lykkelig.

*

Lovet være Gud Herren, Israels Gud,

han, som alene gør undere,

og lovet være hans herlige navn i evighed!

Hans herlighed skal fylde hele jorden.

Amen, amen.

*

Her slutter Davids, Isajs søns, bønner.

Krydshenvisning:

Es 9,6

Krydshenvisning:

Es 9,6

Krydshenvisning:

Es 9,6

2 Sam 7,16

Krydshenvisning:

Zak 9,10

Krydshenvisning:

Es 49,23

Mika 7,17

Krydshenvisning:

Es 60,6

Sl 68,30

Krydshenvisning:

Sl 22,28

Krydshenvisning:

Job 29,12

Krydshenvisning:

Sl 116,15

Krydshenvisning:

1 Mos 22,18

Es 9,6

Krydshenvisning:

Sl 41,14

Krydshenvisning:

Es 6,3

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.