Lovprisning
I oldkirken bad man med begge hænder løftet mod himlen. Ifølge dr.theol. Mogens Müller var det muligvis personen, der bad for i menigheden, som selv tilføjede en lovprisning til Fadervor.

Brevkassen: Hvor kommer lovprisningen i Fadervor fra?

Hej,

Jeg har et spørgsmål som I sikkert kan svare på.

Den sidste linie i Matthæusevangeliet 6.13 "Thi dit er riget og magten og æren i evighed Amen" ses i den danske bibel men ikke i f.eks. den italienske.  Det fremgår også af den danske bibel, at teksten mangler i de ældste udgaver.

Mit spørgsmål er så hvornår og hvorfor er linien dukket op i den danske tekst?

Med venlig hilsen Walther Poulsen

***********************

Hej Walther,

Den afsluttende lovprisning i Fadervor (Matt 6,13) har altid været med i danske bibeloversættelser. Når den italienske og måske også andre moderne oversættelser ikke har denne del af vers 13 med, er det, fordi den ikke optræder i de ældste tilgængelige bibelhåndskrifter og derfor sandsynligvis ikke har været en del af det oprindelige Matthæusevangelium. Lovprisningen mangler jo også i parallellen i Lukasevangeliet 11,2-4. Til gengæld er den med i den ældste bevidnelse af Fadervor uden for Det Nye Testamente, nemlig i Didake 8,2 – Didake hører hjemme i gruppen De Apostolske Fædre og er så tidligt som måske fra omkring 100 e.Kr.

Det er en nærliggende mulighed, at den, der bad for, oprindelig selv formulerede en afsluttende lovprisning. Ordlyden er da efterhånden kommet til at ligge så fast, at den blev indføjet i håndskrifterne. I de autoriserede danske oversættelser er der tradition for at medtage sådanne ”usikre” ord og bemærke det i en note; nogle gange er det hele vers, og ved at udelade dem i oversættelsen, ville det jo komme til at se ud, som om der blev talt forkert. Et eksempel på et helt afsnit, der efter alt at dømme ikke har hørt til den oprindelige tekst, er den såkaldte længere afslutning på Markusevangeliet (Mark 16,9-20 – der findes også en kortere, som i vores Bibel alene optræder i en note som et alternativt vers 9).

Med venlig hilsen,

Mogens Müller

Mogens Müller er professor, forfatter og dr.theol.

Har du et spørgsmål om Bibelen? Send dit spørgsmål til spoerg@bibelselskabet.dk

Se brevkassens panel. 

Fadervor

Fadervor er en del af Bjergprædikenen og findes i Matthæusevangeliet 6,9-13.

En kortere version af bønnen findes i Lukasevangeliet 11,2-4.