Himlen eller Himlene?
Hvorfor hedder det "du som er i himlene" og ikke "himlen"? Foto: Pixabay

30.03.2016

Brevkassen: Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?

Grete undrer sig over, hvorfor der i den danske bibeloversættelse står "du som er i himlene" i Fadervor. Helge Kjær Nielsen, forhenværende lektor i Det Nye Testamente, kommer med et svar.

Hej Bibelselskabet

Jeg har slået Fadervor op i salmebogen, og der står der "himlene." Det gør der også i Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 9 i både den nye og gamle oversættelse, men i Seidelins oversættelse står der "himmelen." I en engelsk oversættelse, jeg har, står der "heaven."

Hvorfor hedder det i den autoriserede danske oversættelse fra 1992 "himlene" og ikke "himlen"?

Venlig hilsen

Grete

*********************************

Kære Grete

Flertalsformen ”himlene” i den danske bibeloversættelse kommer til at stå endnu mere isoleret, hvis man inddrager flere oversættelser i sammenligningen. For eksempel har også den norske og den svenske oversættelse ental.

Forekomsten af flertalsformen ”himlene” er imidlertid let nok at forklare. Det er nemlig en flertalsform, der forekommer i den græske tekst, der oversættes fra. Den form afspejler, at man undertiden talte om flere himle. Se for eksempel Andet Korintherbrev kapitel 12, vers 2. I Salmernes Bog kapitel 148, vers 4 har vi udtrykket ”himlenes himmel”.I Det Nye Testamente forekommer både entals- og flertalsformer, uden at der kan iagttages nogen egentlig meningsmæssig forskel. Derfor oversættes der ofte ved ental i Fadervor, selv om grundteksten har flertal. I øvrigt forekommer entalsformen af det græske ord for ”himmel” lidt senere i ”Fadervor”, nemlig i udtrykket ”som i himlen således også på jorden.”

I Salmebogen veksles der mellem ental og flertal, uden at vi reflekterer nærmere over det. Vi ser ikke nogen meningsmæssig forskel mellem udtrykkene ”Himlens Gud” (for eksempel Den Danske Salmebog, salme 41) og ”Himlenes Gud” (for eksempel Den Danske Salmebog, salme 323).

Venlig hilsen

Helge Kjær Nielsen

Helge Kjær Nielsen er dr. theol. Han er forhenværende lektor i Det Nye Testamente og en af hovedkræfterne bag den autoriserede danske bibel. Se hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Fadervor

Vor Fader, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje

som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke ind i fristelse,

men fri os fra det onde.

For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 9-13.