Japansk Bibel
Oversættelser af de bibelske skrifter har altid været et emne til diskussion. Her ses en Japansk Bibel fra 1917. Foto: Wikimedia Commons

09.07.2015

Brevkassen: Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?

Hvorfor oversætter den danske bibel et tidsinterval til 14 dage, mens andre bibler oversætter til 15 dage? Sådan spørger Daniel, og Helge Kjær Nielsen kommer med et svar.

Til Bibelselskabet

I Galaterbrevet kapitel 1 vers 18 står der, at "jeg blev hos ham i fjorten dage".

Alle andre bibeloversættelser, jeg kan finde inklusiv DK1871, Skat-rørdam, DK48, NKJV, ESV, Luther, Schlater og samtlige græske manuskripter, jeg har adgang til, oversætter det som 15 dage.

Jeg kan i kommentarerne godt se, at det kan fortolkes til at være 14 dage eller to uger. Men det ville være interessant at vide, om der var yderligere belæg for, at DK92, som en af de eneste, oversætter det som 14 dage, eller om det 'blot' er en fortolkning.

Mvh
Daniel

*********************************

Kære Daniel

Det er ikke kun den danske oversættelse fra 1992, der i Galaterbrevet kapitel 1 vers 18 oversætter ved ’fjorten dage’. Det gælder for eksempel også den nyeste norske og svenske oversættelse og Seidelinernes oversættelse. Jeg har desuden set et par engelske, hvor der oversættes ved ’two weeks’. 

Begrundelsen er, som du tilsyneladende er bekendt med, den, at man talte den dag med, som der tælles fra. Denne tællemåde afspejler sig flere steder i Bibelen. Vi vil i dag sige, at søndag er to dage efter fredag, men Paulus skriver i Første Korintherbrev kapitel 15 vers 4, at Jesus opstod på ’den tredje dag’ (jævnfør for eksempel Matthæusevangeliet kapitel 8 vers 31 Markusevangeliet kapitel 10 vers 34.) I Johannesevangeliet kapitel 20 vers 26 læser vi, at disciplene var samlet ’otte dage efter’. Da der sigtes til opstandelsesdagen, ville vi sige syv dage efter eller snarere en uge efter. Lukas beretter i kapitel 2 vers 21, at Jesus blev omskåret, ’da otte dage var gået’. Det må betyde en uge efter hans fødsel. Jævnfør Filipperbrevet kapitel 3 vers 5.

Sammenligner man nu oversættelsen af de steder, der lige er nævnt, med oversættelse af Galaterbrevet kapitel 1 vers 18, kan man konstatere en inkonsekvens på den måde, at man det sidstnævnte sted så at sige ’omregner’ tidsangivelsen, så vi forstår den rigtig, selv om vi ikke kender den måde, man på nytestamentlig tid formulerede tidsangivelser på. Der kan ikke anføres en særlig grund til, at der ’omregnes’ i netop dette tilfælde.

Når det gælder Galaterbrevet kapitel 1 vers 18 kan man i øvrigt spørge, om Paulus mener, at der allerede er forløbet tre hele år eller måske kun to. I sidstnævnte tilfælde må der altså være tænkt på et tidsforløb på mellem to og tre år.

På dansk har vi enkelte udtryk, der forudsætter en tællemåde svarende til de ovenfor omtalte. Siger vi for eksempel "i dag otte dage," mener vi faktisk samme ugedag i den følgende uge, og det vil sige syv dage. Man kan også høre formuleringen "i dag fjorten dage," men så bruger vi en anden tællemåde, nemlig den for os gængse.

Venlig hilsen
Helge Kjær Nielsen

Helge Kjær Nielsen er forhenværende lektor i Det Nye Testamente og en af oversætterne bag bibeloversættelsen fra 1992. Se hans brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Galaterbrevet

"Dernæst, efter tre års forløb, drog jeg op til Jerusalem for at træffe Kefas, og jeg blev hos ham i fjorten dage; men andre af apostlene så jeg ikke, kun Jakob, Herrens bror. v20  Jeg tager Gud til vidne på, at hvad jeg skriver her, ikke er løgn!"

Galaterbrevet kapitel 1 vers 18-19.

Læs hele kapitlet her.