Lutheransk dåb i Finland
I folkekirken døber vi børn, men i Bibelen døbte Johannes Døber voksne. Foto: Wikimedia Commons

07.09.2015

Brevkassen: Hvorfor barnedåb, når Jesus blev døbt som voksen?

I evangelierne kan man læse, at det var voksne, som kom til Johannes Døberen og blev døbt af ham.  Derfor forstår Eva ikke, hvorfor man i dag foretager barnedåb i folkekirken og ikke voksendåb. Mogens Müller kommer med et svar.

Til Bibelselskabet

I evangelierne kan man læse, at det var voksne, som kom til Johannes Døberen og blev døbt af ham. Jesus blev også døbt som voksen.

Derfor forstår jeg ikke, hvorfor man i dag foretager barnedåb i folkekirken og ikke voksendåb?

Venlig hilsen
Eva

****************************

Kære Eva

Barnedåb omtales ikke i Det Nye Testamente, da dåb her – både Johannes-dåben og dåben i Jesu navn – er forbundet med omvendelse og tro samt for den kristne dåbs vedkommende også med Helligåndens gave. Det giver alene mening for den voksne, hvor der så til gengæld ikke gøres forskel på kvinde og mand.

Først i løbet af det tredje århundrede bliver barnedåben almindelig. Den forudsætter kristne forældre, der kan og vil påtage sig at opfostre barnet i troen. Desuden opstår den overbevisning, at udøbte uden videre går fortabt (jævnfør Markusevangeliets kapitel 16, vers 16). Denne efter min mening ukristelige opfattelse fastholdes endnu i Den Augsburgske Bekendelse fra 1530.

Hvor dåben forstås som et ydre tegn på det, der allerede er tilfældet ved fødslen, nemlig at ethvert menneske er Guds kære barn, er barnedåben en naturlig handling. Som det fremgår, er det således forskellig dåbsteologi, der bestemmer og begrunder forskellig dåbspraksis.

Venlig hilsen
Mogens Müller

Mogens Müller er professor i Det Nye Testamente ved Københavns Universitet. Han er forfatter til blandt andet Bibelleksikon. Læs andre svar fra Mogens Müller.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Markusevangeliet om dåb

Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes.

Markusevangeliet kapitel 16, vers 16.