Sankt Paul skriver sine epistle
"Saint Paul Writing His Epistles" - (sandsynligvis) malet af Valentin de Boulognet. Foto: Wikimedia Commons

24.06.2015

Brevkassen: Hvorfor hedder Paulus også Saulus?

Nogle steder i Bibelen bliver apostlen Paulus kaldt Saulus. Hvorfor har han to navne? Det spørger Ida om, og Geert Hallbäck kommer med et svar.

Til Bibelselskabet

Nogle steder i Bibelen bliver apostlen Paulus kaldt Saulus. Hvorfor har han to navne?

Venlig hilsen

Ida

*******************************

Kære Ida

I Apostlenes Gerninger kaldes Paulus for Saulus (eller Saul) i de første 13 kapitler. Eller rettere sagt: Da skriftet er skrevet på græsk, kaldes han Saulos, som er den græske form af det hebraiske navn Saul. Saulus, som er den form af navnet, der bruges i de danske oversættelser, er den latinske udgave af det græske Saulos. Det er utvivlsomt Paulus’ oprindelige navn og det, han har brugt i jødisk sammenhæng.  Paulus tilhørte Benjamins stamme og er opkaldt efter denne stammes mest kendte repræsentant: Kong Saul, der var Israels første konge.

I Apostlenes Gerninger 13,9 står der: ”Saulus, som også kaldes Paulus, …” Herefter kaldes han Paulus i resten af skriftet. Mærkværdigvis er der ingen forklaring på dette navneskifte. Men i 13,7 læser vi, at Paulus opholdt sig hos den romerske statholder på Cypern, og at denne hed Sergius Paulus. Det er da nærliggende at forestille sig, at Paulus har betragtet statholderen som sin velynder og har taget navn efter ham.

Det var ikke usædvanligt i samtiden, at jøder havde et hebraisk navn, som blev brugt i jødiske kredse, og et andet navn, som blev brugt over for ikke-jøder. Det ikke-jødiske navn kunne være en oversættelse af det hebraiske navn, eller det kunne minde lydligt om det. Det er nok det sidste, der er tale om i Paulus’ tilfælde. Navnet Paulus var ikke usædvanligt i romersk sammenhæng.

Den sandsynlige  forklaring på forekomsten af to navne for den samme person er således, at jøden Saulus har taget navnet Paulus, da han begyndte at rejse rundt i den romerske verden som missionær. Dels har navnet Paulus mindet lydligt om hans jødiske navn, dels har det henvist til hans velynder Sergius Paulus. Det er kun i Apostlenes Gerninger, han kaldes Saulus. Alle andre steder, hvor han nævnes i Det Nye Testamente, kaldes han Paulus.

Venlig hilsen

Geert Hallbäck

Geert Hallbäck er tidligere lektor i Det Nye Testamente og en af oversætterne bag Den Nye Aftale. Se hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Paulus' navn

Herfra kaldes Saulus for Paulus:

"Saulus, som også hedder Paulus, blev da fyldt af Helligånden (...)"Apostlenes Gerninger, kapitel 13, vers 9.

Læs hele kapitlet her.