Sankt Paul skriver sine epistle
"Saint Paul Writing His Epistles" - Sankt Paul skriver sine epistle, (sandsynligvis) af Valentin de Boulognet. Foto: WIkimedia Commons

Brevkassen: I hvilken rækkefølge skrev Paulus sine breve?

Hvordan forholder det sig egentlig med Paulus' breve? spørger Erik, og professor Jesper Tang Nielsen giver et svar.

Kære venner

Ved at læse Paulus' breve kan det tyde på at de ikke er arrangeret i kronologisk rækkefølge i Det Nye Testamente. Er det muligt at få en kronologisk rækkefølge ?

Har Paulus skrevet alle brevene? Jeg kan godt se i Mogens Mullers svar at Timotheusbrevene og Titusbrevet ikke er skrevet af Paulus, men de ligner da de andre noget.

Er det Lukas, der har skrevet Apostlenes Gerninger? 

Venlig hilsen

Erik

******************************

Kære Erik

I Det Nye Testamente er der i alt 13 breve, som Paulus skulle have skrevet. Samlet kalder man dem Corpus Paulinum, det paulinske korpus. Brevene er simpelt hen stillet op efter længde, så Romerbrevet står først og Filemonbrevet sidst. Dog står breve til samme modtager (Korintherbrevene, Thessalonikerbrevene og brevene til Timotheus) umiddelbart efter hinanden. Rækkefølgen har altså intet med kronologien at gøre.

Alle de 13 breve påstår at være skrevet af Paulus, men ved at sammenligne dem sprogligt og indholdsmæssigt er man kommet frem til, at det ikke er tilfældet. Der er dog ingen tvivl om, at han har skrevet mindst syv af dem, nemlig de såkaldte ægte eller uomstridte Paulusbreve: Romerbrevet, Første og Andet Korintherbrev, Galaterbrevet, Filipperbrevet, Første Thessalonikerbrev og Filemonbrevet.

Om de andre breve er der mere eller mindre tvivl om forfatterskabet. Pastoralbrevene (Første og Andet Timotheusbrev og Titusbrevet) afspejler en senere situation i menighederne, end man var i på Paulus' tid, og er flere steder i uoverensstemmelse med de uomstridte breve. Derfor mener meget få, at de er skrevet af Paulus. Efeserbrevet er sprogligt og indholdsmæssigt helt anderledes end de ægte breve og betragtes heller ikke som et ægte Paulusbrev. Det samme kan man i nogen grad sige om Kolossenserbrevet, men her er meningerne mere delte. Endelig er det på grund af indholdet meget omstridt, om Andet Thessalonikerbrev er skrevet af Paulus.

Nogle gange bruger man betegnelsen ’deuteropaulinsk’ (fra græsk deuteros = den anden) om de breve, som Paulus ikke har skrevet, selv om han optræder som forfatter. Det begreb benytter man gerne for at tilkendegive, at brevene ikke er skrevet af Paulus, men tilhører den paulinske tradition. Måske kunne de være skrevet af en af Paulus’ elever. Andre gange kaldes de ’pseudonyme breve’, (af græsk pseudos = falsk; onoma = navn), dvs. skrevet under falsk navn.

For at opsummere: De syv ægte breve er helt sikkert skrevet af Paulus. Pastoralbrevene og Efeserbrevet er helt sikkert ikke skrevet af Paulus. Jeg mener heller ikke, at han har skrevet Kolossenserbrevet og Andet Thessalonikerbrev, men det kan man se anderledes på.

Kronologien er ligeledes omdiskuteret, men det følgende er et kvalificeret bud: Af Paulus' egne breve er Første Thessalonikerbrev det ældste, skrevet omkring år 50, måske fra Efesus. Efter et ophold i Jerusalem, hvor Paulus mødtes med de andre apostle, skrev han inden for en kort periode i år 53-54 alle de andre breve. Filipperbrevet og Filemonbrevet blevet skrevet fra fængslet i Efesus. Derefter skrev han Galaterbrevet og Første Korintherbrev. Det sidste er sikkert også skrevet fra Efesus. Andet Korintherbrev er derimod skrevet fra Makedonien, mens Paulus var på vej til Korinth. Endelig skrev han Romerbrevet fra Korinth, inden han atter tog til Jerusalem, hvor han blev fængslet og siden overført til Rom.

Endelig til det sidste spørgsmål: Ja, det er den samme forfatter, som har skrevet både Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger.

Med venlig hilsen

Jesper Tang Nielsen

Jesper Tang Nielsen er studieleder og professor i Det Nye Testamente ved Københavns Universitet. Se hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Oversigt over Paulus' breve

Corpus Paulinum: Alle de 13 breve i Det Nye Testamente, der angiver Paulus som forfatter.

De syv uomstridte eller ’ægte’ Paulusbreve: Romerbrevet, Første Korintherbrev, Andet Korintherbrev, Galaterbrevet, Filipperbrevet, Første Thessalonikerbrev, Filemonbrevet.

Pastoralbrevene: Første Timotheusbrev, Andet Timotheusbrev, Titusbrevet

Fangeskabsbrevene: Filipperbrevet, Filemonbrevet, Kolossenserbrevet, Efeserbrevet.