Gris
Grisens status er bundet til de lokale kulturer, og deres tilstedeværelse i Bibelen afspejler dette. Man skal være opmærksom på geografien, når man læser de bibelske tekster, skriver Geert Hallbäck. Foto: Colourbox

16.09.2016

Brevkassen: Hvorfor holdt man svin på Jesus' tid?

Helge undrer sig over, at Jesus i Matthæusevangeliet kommer i kontakt med svin, når svin anses for urene af jøder. Teolog Geert Hallbäck hjælper med et svar.

Til Bibelselskabet

Det omtales i Matthæusevangeliet kapitel 8, vers 30, at Jesus uddriver dæmoner, som farer i en flok af svin. Var svinet ikke på Jesus' tid et urent dyr? Hvorfor holdt man flokke af netop svin?

Med venlig hilsen
Helge

*********************************

Kære Helge.

Det er vigtigt, at man kender og er opmærksom på geografien, hvis man vil forstå evangelierne. Man skal altid gøre sig klart, hvor i det geografiske landskab de forskellige fortællinger finder sted.

Der er for eksempel stor forskel på, om Jesus færdes i landskabet Galilæa, eller om han optræder i hovedstaden Jerusalem, hvor hans modstandere blandt andet har langt større magt. Og der er forskel på, om en fortælling foregår blandt jøder vest for Genesaret Sø eller øst for søen, hvor befolkningen primært var hedensk. Det er netop tilfældet med den fortælling, du refererer til. Det fremgår af kapitel 8, vers 28, at Jesus er ”kommet over til den anden bred til gadarenernes land”.

Den ’anden bred’ er østsiden af søen, og gadarenerne var befolkningen i og omkring byen Gadara, der lå ved sydenden af søen på den østlige bred. Det følgende foregår altså i et område, hvor de fleste indbyggere var hedninger. Derfor opdrættede de også svin, som var normal føde for hedninger.

Når jøder har fået fortalt historien om, hvordan dæmonerne blev narret og endte i en flok svin, der styrtede sig selv i søen, har de sikkert moret sig kosteligt. Men gadarenerne synes ikke, det er sjovt. Fortællingen slutter med, at de opsøger Jesus og beder ham om at forlade området (vers 34). De vil ikke risikere, at han laver flere ulykker.

I det større evangelieforløb er det første gang, Jesus forsøger at udbrede sin forkyndelse til det hedenske område øst for søen, og det er nærmest en fiasko. Siden hen går det bedre. I kapitel 15, vers 32-39 fortælles om en bespisning af hedninger øst for søen, ligesom Jesus i kapitel 14, vers 13-21 har bespist en større mængde af jøder vest for søen. Derefter er disciplene klar til at forstå og bekende, at Jesus er Messias. Det er bemærkelsesværdigt i alle de tre første evangelier, at Jesus ikke kun kan være Messias for jøderne; hedningerne hører også med.

Venlig hilsen
Geert Hallbäck

Geert Hallbäck er teolog og tidligere lektor i Det Nye Testamente. Han er desuden en af hovedkræfterne bag Den Nye Aftale og Studiebibelen. Se hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Uddrivelsen af dæmoner fra svin

Et stykke borte gik der en stor flok svin og fandt føde; og dæmonerne bad ham: »Driver du os ud, så send os i den flok svin.« Han sagde: »Gå!« og de fór ud og over i svinene; og hele flokken styrtede ud over skrænten ned i søen og omkom i vandet.

Matthæusevangeliet kapitel 8, vers 30-32.