Jesus og Johannes Døberen - Giovanni Battista Crespi
Jesus døbes af Johannes Døberen - her på et maleriet "Kristi Dåb" af Giovanni Battista Crespi. Foto: Wikimedia Commons

27.04.2016

Brevkassen: Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?

Kjeld undrer sig over, hvorfor vi i trosbekendelsen ikke nævner Jesus' dåb. Lektor i kirkehistorie Kurt E. Larsen kommer med et svar.

Hej Bibelselskabet

Min undren er: Hvordan kan det være, at man ikke i trosbekendelsen har en passus om Jesu dåb?

For eksempel: "født af jomfru Maria, døbt af Johannes Døber, korsfæstet..."

Det er jo dén Jesus, det handler om?

Med venlig hilsen

Kjeld

*********************************

Kære Kjeld

I trosbekendelsen har man samlet de helt afgørende ting, som vi i den kristne kirke tror på. Men ordlyden har ikke altid været den samme. I Bibelen (Apostlenes Gerninger kapitel 8, vers 37) bliver en etiopier døbt, efter at han har sagt den lille trosbekendelse: ”Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds Søn.”

Siden har man udvidet trosbekendelsen ved dåben lidt. Omkring år 200 havde man i Rom følgende måde at spørge på ved dåben:

"Tror du på Kristus Jesus, Guds Søn, som blev født af Helligånden og jomfru Maria, blev korsfæstet under Pontius Pilatus, døde, opstod levende på tredjedagen fra de døde, steg op til himlen, og satte sig ved Faderens højre hånd og skal komme for at dømme levende og døde?"

Det var altså en lidt kortere form end den, vi bruger i dag. Der står for eksempel ikke ”enbåren”, ”vor Herre”, ”pint” eller ”begravet”.

Du har ret i, at Jesus blev døbt, og at man derfor godt kunne have nævnt dette i trosbekendelsen. Men man har åbenbart ikke fundet det så vigtigt at få det med.

Jesus blev døbt af Døberen, som hundredvis af andre mennesker. Det gjorde ham altså ikke enestående. Derimod har man i trosbekendelsen taget det helt enestående med: At han er Guds Søn, vores Herre, og født af en jomfru.

Med venlig hilsen

Kurt E. Larsen

Kurt E. Larsen er ph.d. i teologi og lektor i kirkehistorie på Menighedsfakultetet. Se hans andre brevkassesvar her.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Den apostolske trosbekendelse

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved

Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og

begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til

himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han

skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund,

syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.