Gulvkalven
En af afguderne, som dyrkes i Bibelen, er guldkalven. Den laver israelitterne, mens de venter på Moses. Maleri af Nicolas Poussin. Foto: Wikimedia Commons.

Brevkassen: Hvorfor står der "møgguder" og "spæge" i Bibelen?

Hanna undrer sig over, at Bibelen bruger et grimt ord som "møgguder" og over, at man stadig bruger det gamle ord "spæge." Forhenværende lektor og ph.d. i teologi Bodil Ejrnæs forklarer overvejelserne bag oversættelserne.

Til Bibelselskabet

Nu må jeg til tasterne, for nu er jeg igen stødt på ordet møgguder under min læsning i Bibelen. Det er i min optik et meget grimt udtryk, og Bibelens sprog er ellers så fint formuleret.

Kunne I dog ikke gå tilbage til ordet afguder i stedet, det tror jeg da, at de fleste forstår. Det ville i hvert fald glæde mig – og mange andre læsere af Bibelen.

Jeg er stødt på et ord, som jeg tror må være uforståeligt for mange af de yngre læsere. Det er ordet spæge. Det står blandt andet i Tredje Mosebog kapitel 16, vers 31.

Kan ordet faste mon bruges i stedet, eller er det ikke helt dækkende?

Med venlig hilsen fra en daglig læser af Bibelen (har 1992 udgaven)
Hanna

*********************************

Kære Hanna

Du har ret i, at ordet ’møgguder’ ikke er noget kønt udtryk. Men det gengiver faktisk ganske rammende det ord, der står i den hebraiske tekst. Ordet forekommer i alt 45 steder i Det Gamle Testamente (særlig hyppigt hos profeten Ezekiel).

Her bruges der et hebraisk ord, der har at gøre med noget afskyeligt og foragteligt, og det udtrykker således en stærkt negativ holdning til de fremmede guder: de er afskyelige, og de dur ikke til noget.

Oversætterholdet bag 1992-oversættelsen fandt, at ordet møgguder’ svarede godt til indholdet i det hebraiske ord.

Så er der udtrykket ’spæge’, der forekommer i vendingen ’spæge sit legeme’, som optræder en halv snes gange i Det Gamle Testamente.

Det er rigtigt, at det ikke er noget hyppigt brugt ord på nudansk, men jeg vil nu tro, at bibellæseren ud fra den sammenhæng, udtrykket indgår i, vil forstå det.

Betydningsmæssigt ligger det tæt på ordet ’faste’; begge anvendes i rituelle sammenhænge om afholdenhed. Men på hebraisk er det to forskellige ord, der bruges, og det er baggrunden for, at det i 1992-oversættelsen er gengivet ved to forskellige udtryk.

Venlig hilsen
Bodil Ejrnæs

Bodil Ejrnæs er forhenværende lektor og ph.d. i teologi. Hun er en af kræfterne bag den autoriserede udgave af Bibelen fra 1992. Se hendes andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Møgguder i Ezekiels Bog

Dette siger Gud Herren til bjergene og højene, til vandløbene og dalene: Jeg bringer mit sværd over jer, jeg ødelægger jeres offerhøje, jeres altre skal rives ned, jeres røgelsesaltre knuses; jeg lader de dræbte ligge foran jeres møgguder. Jeg dynger israelitternes lig op foran deres møgguder, jeg spreder knoglerne omkring jeres altre. Overalt, hvor I bor, skal byerne ligge i ruiner og offerhøjene lægges øde, så jeres altre ligger øde og forladt. Jeres møgguder skal knuses og forsvinde, jeres røgelsesaltre hugges i stykker, alle jeres værker skal udslettes, og de dræbte skal ligge blandt jer. Så skal I forstå, at jeg er Herren.

Ezekiels Bog kapitel 6, vers 3-7.