Jesus bliver døbt i Jordanfloden af Johannes Døber. Maleriet er fra ca. 1550 og hedder "The baptism of Christ". Findes på Indianapolis Museum of Art. Foto: Wikimedia commons.
Jesus døbes af Johannes Døberen. Maleriet er ca. fra 1550 og findes på Indianapolis Museum of Art. Foto: Wikimedia Commons

23.02.2016

Brevkassen: Hvornår er Jesus' dåbsdag?

Ib vil gerne vide, hvornår Jesus' dåbsdag er. Kurt E. Larsen kommer med et svar.

Til Bibelselskabet

Var det i året 336, at Jesus' dåbsdag blev fastlagt? Eller?

Svært at finde en datering ud fra bibelen.

Med venlig hilsen

Ib

*******************************

Kære Ib

At Jesus blev døbt i Jordanfloden af Johannes Døber fremgår klart af evangelierne, der imidlertid ikke sætter tid og nærmere sted på denne begivenhed. Så ingen ved, hvornår Jesus blev døbt – lige så lidt som man ved, hvornår han blev født.

I begyndelsen har man næppe fejret hans fødsel og dåb på nogen bestemt dato, og nogle ville helt bevidst ikke fejre hans fødsel. Det var under alle omstændigheder påsken, med Jesu død og opstandelse, der var de kristnes ældste og rigtige højtid.

Senere i kirkens historie begyndte man som bekendt at fejre hans fødsel i kirkerne d. 25. december, og julen (med det mere dækkende engelske navn Christmas = Kristus-messe) blev en stor folkelig begivenhed. Den dato blev måske valgt, fordi hedningerne i Rom havde en stor sol-fest ved den lejlighed. Det knyttede de kristne så til ved, idet de ikke dyrkede solen, men Ham, ved hvem solen var skabt!

Året 336 er det år, hvor man første gang kan se tydeligt, at man i Rom fejrede Jesu fødselsdag d. 25. december. Da havde kejser Konstantin ændret de kristnes vilkår, så de gik fra at være forfulgte til at være anerkendte. Så kunne de også holde en fest i offentligheden. Tidligere var ”julen” noget, de kristne måtte fejre i al stilfærdighed bag lukkede døre.

I Danmark gør vi ikke nær så meget ud af hans dåb. Dåben er temaet i folkekirken på Fastelavns Søndag, og det hænger sammen med ældre kirkelige skikke: De fyrre sidste dage inden påske var en fastetid, mens dåbskandidaterne forberedte sig på at blive døbt påskenat. Og så startede fasteperioden passende med at læse teksten om Jesu dåb.

Sådan er og var det i den vestlige del af kirken (romersk-katolsk og protestantisk), mens det i kirkens østlige del (græsk-ortodoks, russisk-ortodoks osv) foregik på en anden måde. Derovre var 6. januar den store festdag, hvor man fejrede Guds søns komme til verden, idet man da tænkte på både Jesu fødsel, vismændenes komme, Jesu dåb og hans undere. I den vestlige kirke kalder vi 6. januar Helligtrekongers dag, men i øst var dagen altså en større fest og dækkede flere sider af at Guds Søn kom og viste sin herlighed i denne verden. I den armenske kirke holder man stadig kun fest for Jesu fødsel og dåb 6. januar. (Og fordi nogle i øst bruger en anden kalender end vores, bliver det lidt kompliceret med datoerne!)

Hvornår blev Jesu dåb så i østkirken fastlagt til at blive fejret 6. januar? Så vidt man ved, var der allerede i 100-tallet nogle, der fejrede Jesu dåb på denne dato, men andre gjorde det først senere. I 381 fejrede den store kirkefader Gregor af Nazianz Jesu dåb den 6. januar ved en særlig prædiken.

Det er altid svært at gå tilbage i historien og finde ud af, hvornår en skik begyndte. Så her er der kun givet nogle pejlemærker.

Venlig hilsen

Kurt E. Larsen

Kurt E. Larsen er ph.d. i teologi og lektor i kirkehistorie på Menighedsfakultetet. Se hans brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Jesus døbes

I de dage skete det, at Jesus kom fra Nazaret i Galilæa og blev døbt af Johannes i Jordan. Straks da han steg op af vandet, så han himlene flænges og Ånden dale ned over sig som en due; og der lød en røst fra himlene: »Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag!«

Markusevangeliet kapitel 1, vers 9-11.