Afsnitsoverskrift i Bibelen
Afsnitsoverskrifterne i Bibelen, giver læseren et redskab til at få overblik over indholdet i Bibelen. Foto: Pixabay

Brevkassen: Hvornår kom der afsnitsoverskrifter i Bibelen og hvorfor?

Hvorfor er der afsnitsoverskrifter i Bibelen og hvornår kom de til? Læs svaret fra Bodil Ejrnæs, forhenværende lektor i Det Gamle Testamente, her.

Til Bibelselskabet

Jeg har lagt mærke til, at nogle afsnit i Bibelen har overskrifter. Fx. har Markusevangeliet 1,9 overskriften "Jesu dåb og Jesu fristelse".  Jeg vil gerne vide, hvornår de enkelte afsnitsoverskrifter er kommet til, og hvorfor.

Venligst
Allan Vindfeldt Jensen

****************************************************

Kære Allan Vindfeldt Jensen

Der er en lang tradition for at have afsnitsoverskrifter i danske bibeludgaver. Går vi tilbage til de tidligere danske bibler, vil vi i de fleste af dem finde bemærkninger, der i kort form angiver indholdet i de enkelte kapitler. I mange af de tidligste danske bibler, fra 1500-1600-tallet, er der før hvert kapitel et såkaldt summarium, der ridser op, hvad indholdet i pågældende kapitel er. I nogle tilfælde kan disse summarier være ganske omfattende og ligefrem have karakter af små prædikener. 

Senere i danske bibeloversættelsers historie, fra 1700-tallet, bliver indholdsangivelserne til de enkelte kapitler mere kortfattede og indskrænker sig til med få ord at angive indholdet i hvert kapitel, nogle gange blot som stikord. I den seneste autoriserede oversættelse fra 1992 har man valgt at sætte overskrifterne før hvert afsnit – og ikke samlet før hvert kapitel som tidligere.

Formålet med disse overskrifter er at give læseren et redskab til at få et overblik over indholdet i Bibelen. 
Det kan være praktisk, hvad enten man læser de bibelske tekster i sammenhæng, eller man søger efter en bestemt tekst, fx en fortælling i patriarkhistorien i Det Gamle Testamente eller en lignelse i Det Nye Testamente; da er overskrifterne en hjælp til at finde frem til den pågældende tekst.

Venlig hilsen
Bodil Ejrnæs

Bodil Ejrnæs er forhenværende lektor i Det Gamle Testamente og oversætter på den autoriserede bibeloversættelse fra 1992. Se hendes andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning. 

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.