Andronikos og Junia. Ikoner fra Santissimo Salvatore Kirken i Palermo. Kilde: Wikimedia Commons.
Andronikos og Junia. Her er Junia afbildet som en kvinde. Ikoner fra Santissimo Salvatore Kirken i Palermo. Kilde: Wikimedia Commons.

16.11.2021

Brevkassen: Junia eller Junias? Forvirring i Romerbrevet

Er det en mand eller en kvinde, som Paulus hilser i Romerbrevet 16,7? Den autoriserede oversættelse og Bibelen 2020 er uenige.

Til Bibelselskabet

Jeg læser for tiden i Romerbrevet og er nået til kapitel 16, hvor Paulus sender hilsner til mange navngivne medlemmer af den romerske menighed; heriblandt en navngiven mand ved navn Junias i vers 7.

Er det rigtigt, at det i virkeligheden drejer sig om en kvinde, som hed Junia? I den autoriserede oversættelse hedder vedkommende Junias, men i Bibelen 2020 står der Junia. Hvordan er det gået til? Og hvem var hun/han?

Venlig hilsen
Lisbeth

----------------------------------------------------------------------------------

Kære Lisbeth

Tak for dit interessante spørgsmål, som jeg med glæde vil svare på.

Navnet i Bibelen 2020 er korrekt.

Det Nye Testamente er oprindeligt skrevet på græsk og i de ældste græske håndskrifter anvendte man ikke accenter; de små tegn, der afgør, hvor trykket skal ligge. Uden accent kan navnet teknisk set både være et kvindenavn og et mandenavn, men Junias som mandenavn eksisterede stort set ikke på den tid, hvor Det Nye Testamente blev skrevet. Derfor er Junia efter al sandsynlighed det korrekte, da det var et almindeligt kvindenavn i datiden. Og vi kan derfor gå ud fra, at Paulus omtaler en kvinde Junia, som han bringer hilsener til.

Det er desuden åbenbart ikke bare en tilfældig kvinde, men én, som han tydeligvis taler godt om. Og vi kan glæde os til, at dette kommer på plads i en ny autoriseret bibeloversættelse, når en sådan udkommer.

Det er ikke meget, vi ved om Junia, da Paulus kun omtaler hende dette ene sted. Men han fortæller, at hun blev kristen, før han selv blev det, og at hun ligesom ham sad i fængsel for sin tro. Paulus fortæller også, at de kommer fra samme sted, idet han kalder hende for sin landsmand og siger om hende, at hun ligesom han selv er utrættelig i sit arbejde for at udbrede troen.

Venlig hilsen
Marianne Aagaard Skovmand

Marianne Aagaard Skovmand er ph.d og cand.theol. Hun er sognepræst, forfatter og foredragsholder. Se hendes brevkasesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Bibelen 2020 - indbundet

Hele Danmarks nye bibel: En mundret og nudansk oversættelse
Bibelen 2020 indbundet
399,95

Sidetal: 1672 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-229-2