"The Tower of Babel" - af Pieter Bruegel den Ældre
"The Tower of Babel" - af Pieter Bruegel den Ældre. Foto: Wikimedia Commons

Brevkassen: Kan fortællingen om Babelstårnet tolkes anderledes?

Børge vil han gerne vide, hvordan teksten i Første Mosebog om Babelstårnet kan tolkes, hvis man tager udgangspunkt i originalsproget. Anne Katrine Gudme hjælper med et svar.

Hej Bibelselskabet

Jeg har i dag hørt en prædikant inddrage skriftstedet Første Mosebog kapitel 11, vers 6 i sin prædiken.

Han forklarede, at ordet "sprog" kan udlægges anderledes eller kan have en anden betydning, end hvad vi umiddelbart tænker, når vi læser det. Således at det ikke behøver at betyde, at de alle talte samme sprog, men at de snarere tænkte ens – at de var ”ensrettet.”

Kan dette skriftsted tolkes anderledes, når man går ud fra originalsproget?

Kan man derfor med rette lægge en anden betydning i det?

Venlig hilsen

Børge

*********************************

Kære Børge

Tak for dit spørgsmål!

Den hebraiske glose, der bruges både i Første Mosebog 11,1 og 11,6 er sapah. Det betyder egentlig læbe, hvilket også går igen i både den græske oversættelse af Det Gamle Testamente, Septuaginta, hvor glosen ceilos (læbe) anvendes, og i den latinske oversættelse, Vulgata, hvor det er labium (læbe), der bruges til at oversætte sapah.

Hvis man skulle lave en helt ordret oversættelse fra hebraisk til dansk, ville det altså blive noget i retning af, at hele jorden (vers 1)/et folk (vers 6) talte med én læbe. Der er dog ingen tvivl om, at sapah også kan bruges i betydningen sprog. Det er for eksempel også sapah, der bruges i Esajas' Bog kapitel 19, vers 18: ”På den dag skal der være fem byer i Egypten, som taler Kana'ans sprog”, og i Salmernes Bog kapitel 81, vers 6: ”jeg hører et sprog, jeg ikke kendte”.

Den autoriserede danske oversættelse (1992) er således meget præcis i sin oversættelse af vers 6: ”ét folk med samme sprog”.

I denne forbindelse er det værd at bemærke, at den ældre danske oversættelse (1931) oversætter sapah med tungemål både i vers 1, vers 6 og to gange i vers 7. Det er i virkeligheden også en rigtig god oversættelse, for den giver os to ting, et dansk ord, der betyder sprog, og samtidig henviser til et taleorgan, tungen, hvilket svarer godt til betydningen læbe/sprog på hebraisk.

Med de bedste hilsner

Anne Katrine Gudme

Anne Katrine Gudme er professor MSO i Det Gamle Testamente ved Københavns Universitet. Se hendes andre brevkassesvar her.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Babelstårnet

Hele jorden havde samme sprog og samme tungemål. Da de brød op mod øst, stødte de på en dal i landet Sinear, hvor de slog sig ned. De sagde til hinanden: »Kom, lad os stryge teglsten og brænde dem hårde!« De brugte tegl som sten og asfalt som mørtel. Så sagde de: »Lad os bygge en by med et tårn, som når op til himlen, og skabe os et navn, for at vi ikke skal blive spredt ud over hele jorden.«

Første Mosebog kapitel 11, vers 1-4.