"Auferstehung" fra Altenburg Brüderkirche
Det er Jesus' opstandelse fra de døde, der er fundamentet for det kristne opstandelseshåb, skriver cand.theol. og forfatter Johannes Værge. Billede: "Auferstehung" fra Altenburg Brüderkirche. Foto: Wikimedia Commons

Brevkassen: Kødets opstandelse - hvad er meningen?

Hvordan forklarer man kødets opstandelse? Sådan spørger A, og forfatter og teolog Johannes Værge kommer med et svar.

Kære Bibelselskab

Mit barnebarn er 16 år, og har mange spørgsmål - et er dette:

Hvordan forklarer jeg 'kødets opstandelse'?

Jeg tror ikke selv på dette, kroppen bliver til muld, og ånden rejser retur til, hvor den kom fra - alt andet er vrøvlerier i mine øren,

Så s.o.s. Hvad siger I?

mvh
A

**********************************

Kære A

Der er ikke noget at sige til, at mange har problemer med udtrykket ”kødets opstandelse”; det er et udtryk, som let misforstås. For mig ville udtrykket heller ikke give mening, hvis det skulle opfattes på den måde, at det drejede sig om opstandelseslegemets materiale, altså at der var jordisk kød i opstandelsen. I evigheden hos Gud har tilværelsen andre dimensioner, finder sted under andre betingelser og lovmæssigheder end i den jordiske virkelighed.

I stedet forstår jeg sagen på den måde, at i opstandelsen samles alle mit livs tråde, det der synligt og usynligt har været på færde, dvs. alle erfaringer, også det jeg har fortrængt. Alt det, der har været mit liv, bruges af Gud til at nyskabe mig i opstandelsen.

Alt det, der har været mit liv, bruges af Gud til at nyskabe mig i opstandelsen. Det er det, jeg forstår ved kødets opstandelse.

Det er det, jeg forstår ved kødets opstandelse. Alt det, der har været på færde i mit liv ”i kødet” – en bibelsk betegnelse for det menneskelige, det legemlige – tages op i Guds afslørende, helbredende og forløsende lys og skænkes en ny fremtid.

At det drejer sig om vore erfaringer og dermed vores identitet og ikke om opstandelseslegemets materiale, kan også siges på den måde, som Paulus gør det i Første Korintherbrev kapitel 15. Paulus understreger, at fundamentet for det kristne opstandelseshåb er Jesus’ opstandelse, bevidnet af ham selv og mange andre – de har set og hørt den opstandne, som altså har haft en form for legemlighed. Men det er vigtigt for Paulus at få gjort opmærksom på, at der er forskellige former for legemlighed – jordisk og himmelsk, forgængelig og evig, og i opstandelsen sker der en forvandling, som Paulus sammenligner med det, der sker, når et korn lægges i jorden, og noget i en helt anden form spirer frem.

Kød og blod kan ikke arve det nye, evige liv i Guds rige, som han skriver, dvs. det er et liv på andre betingelser end de jordisk-menneskelige: ”... vi skal alle forvandles” (Første Korintherbrev kapitel 15, vers 51). Det gamle lades tilbage og går til, men der er en indre identitet, en sammenhæng mellem det gamle og det nye menneske, der går ind i det nye liv, som er Guds underfulde gave.

Efter døden. En bog om det evige liv (Forlaget Anis 2008) kan de, der interesserer sig for det, finde en uddybet redegørelse for den bibelske basis for opstandelsestroen og se, hvordan emnet er behandlet fra oldkirken og op gennem historien af teologer og digtere.

Med venlig hilsen
Johannes Værge

Johannes Værge er cand.theol., tidligere sognepræst i Københavns Domkirke, foredragsholder og forfatter til bl.a. Efter døden. En bog om det evige liv. Se hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Det siger Paulus

Kroppen, der bliver lagt i jorden, er dødelig, men den står op igen som noget, der er udødeligt. Det der er grimt og svagt, når det bliver lagt i jorden, vokser op igen med stor skønhed og styrke. Den jordiske krop bliver lagt i jorden, og det der står op igen, er en åndelig krop. På samme måde som der findes en jordisk krop, er der også en åndelig krop.

Første Korintherbrev kapitel 15, vers 42-44.

fra Den Nye Aftale.